• 031 - 34008
 • خانهامکانات نرم افزار حسابداری آرپا

  امکانات نرم افزار حسابداری آرپا

  نرم افزار حسابداری آرپا

  زیر سیستم مدیریت فروش:

  مهمترین قسمت شرکت های بازرگانی و تولیدی قسمت فروش آنها می باشد. حسابداری مالی و مدیریت صحیح و اصولی این قسمت باعث بهبود سیستم وصول مطالبات، مدیریت مشتریان، کنترل بخش انبار و تولید و سایر عوامل وابسته به فروش می شود.

  سیستم مدیریت فروش آرپا

  زیر سیستم فروش نرم افزار حسابداری آرپا شامل امکانات زیر می باشد:

  امکان معرفی پیشرفته مشتریان، فروشنده، بازاریاب و … که حساب های هریک از آنها از یکدیگر تفکیک می شود.

  امکان تفکیک عملیات فروش هر شعبه و در اختیار بودن امکانات لازم در قسمت تنظیمات برای کلیه مراحل.

  ترتیب برگه ها به صورت متوالی رعایت شده و این امکان وجود دارد که برگه ها به تفکیک هر شعبه به ترتیب شماره منحصر به فرد آن شعبه ثبت شود.

  سیستم فروش با سایر زیر سیستم ها از جمله حسابداری، انبار و خزانه داری ارتباط مستقیم دارد، از همین رو با هر ثبت فاکتور فروش؛

  قسمت حسابداری:

   به صورت اتوماتیک سند حسابداری در بخش حسابداری ثبت می شود. 

  قسمت انبار:

  فاکتور در انبار آماده حواله می شود.

  قسمت خزانه داری:

  برگه آماده تسویه خواهد شد.

  امکانات پیشرفته قسمت مشتریان آرپا این قابلیت را دارد تا کد به صورت اتوماتیک و دستی به مشتریان الصاق شود و فرمتهای مختلفی توسط کاربر تعریف شود.

  قسمت مشتریان سیستمی هوشمند جهت الصاق کد به صورت دستی و اتوماتیک به کالاها را اختیار کاربر قرار می دهد، که می توان با فرمت های مختلفی آنها را تعریف کرد.

  امکان تعریف کامل اضافات و کسورات فروش با قابلیت تعریف مبلغ و درصد پیش فرض در قسمت فروش.

   

  مزیت های ویژه قسمت فروش آرپا:

  امکان گروه بندی درختی همه کالاها تا سطح نا محدود و قابلیت گزارش گیری نا محدود از گروه بندی درختی در گزارشات فروش.

  قابلیت ثبت حساب های پیش دریافت، سپرده حسن انجام کار و سایر حساب های مرتبط با فروش.

  امکان معرفی پروژه ها مختلف با این مزیت که می توان آن را به فاکتور فروش مربوطه ارتباط داد، با این قابلیت می توان سود و زیان هر پروژه را به تفکیک محاسبه کرد.

  قابلیت نگهداری مانده حساب مشتریان به تفکیک پروژه.

  گروه بندی درختی مشتریان تا هر سطح دلخواه بدون محدویت.

  امکان مشاهده موجودی بازرگانی و انبار کالا هنگام ثبت برگه های فروش.

  قابلیت معرفی شرایط تسویه به دلخواه.

  امکان کنترل اعتبار نقدی و چکی مشتریان با تعیین پارامتر های مد نظر در هنگام صدور برگه.

  قابلیت رزرو کالا و نگهداری موجودی رزرو با استفاده سفارشات فروش تعهد شده.

  قابلیت های گزارش گیری متنوع سیستم فروش آرپا این امکان را به کاربران خود می دهد تا بتوانند قسمت فروش شرکت را که مهمترین بخش هر شرکت می باشد به درستی مدیریت کنند.

   

  زیر سیستم مدیریت خرید و تدارکات:

  وجود سیستم خرید و تدارکات در شرکت های تولیدی و بازرگانی یکی از مهمترین قسمت ها برای کنترل هزینه ها و مدیریت تأمین تجهیزات و مواد اولیه خط تولید می باشد.

  سیستم مدیریت خرید و تدارکات است که عملیات خرید را هماهنگ با بخش های تولید و دیگر قسمت ها مرتبط می کند.این امر سبب تأمین به موقع مواد اولیه خط تولید و سایر بخش ها می شود.

   از جهت دیگر برای تدوین برنامه مناسب برای خریدهای سازمان بسیار حائظ اهمیت می باشد.

  اگر به دنبال مکانیزه کردن عملیات خرید خود می باشید از سیستم خریدو تدارکات آرپا می توانید استفاده کنید.

   

  زیر سیستم خرید و تدارکات نرم افزار حسابداری آرپا شامل امکانات زیر می باشد:

  امکان تعریف پیش فرض؛ مشتری، انبار، تخفیف.

  امکان تنظیم شماره برگه های ایجاد شده در طول سال مالی و مرتب سازی شماره برگه ها بر اساس تاریخ.

  هنگام صدور برگه می توانید مانده حساب اشخاص را به همراه چکهای دریافتنی و پرداختنی آنها مشاهده کنید.

  نرم افزار خرید و تدارکات ارتباط مستقیم با سایر سیستم ها دارد که قابلیت های ویژه ای در اختیار کاربر قرار می دهد.

  با ثبت فاکتور خرید، سند حسابداری مربوطه به صورت اتوماتیک صادر می شود.

  نمایش و تهیه روکش سند  حسابداری به صورت اتوماتیک از روی برگه های خرید.

  امکان وارد کردن اطلاعات و ثبت حسابداری سرویس و خدمات دریافتی که ممکن است همراه کالاهای خریداری شده ایجاد شوند.

  همچنین فاکتور در انبار پیش فرضی که تعیین کرده اید آماده رسید می شود و در صورت نیاز اتوماتیک رسید می شود.

  در قسمت خزانه داری اماده تسویه می شود و موجودی ریالی و تعدادی بازرگانی و انبار نیز تغییرات اعمال می شود.

  گزارش سابقه خرید کالا از شخص مورد نظر در هنگام صدور برگه.

  قابلیت پیگیری و تهیه گزارش از خرید های خارجی کالاهای خریداری شده مربوط به هر پروژه.

  امکان ایجاد و گزارش گیری از گروه بندی درختی در گزارشات خرید خارجی.

  قابلیت تعریف واحد های شمارش مختلف تحت عناوین واحد اصلی و فرعی و نمایش گزارشات بر اساس واحد اصلی و یا فرعی.

  محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته بر اساس واحد شمارش اصلی و فرعی که قبلا تعریف شده است.

  دریافت گزارش خلاصه خرید به تفکیک کالا، شخص و به تفکیک برگه.

  تهیه گزارشات خرید فصلی با فرمت تعیین شده اداره دارایی در بازه زمانی مورد نیاز.

  قابلیت مشاهده مانده حساب های فروشندگان کالا به صورت کلی.

  گزارش مانده حساب فروشندگان به تفکیک برگه های صادره نرم افزار خرید خارجی.

  گزارش گیری از مانده حساب فروشندگان به تفکیک کالاهای موجود در برگه. 

  امکان مقایسه کالاهای خریداری و برگشت شده از روی گزارش.

  همچنین می توان مغایرت های موجود بین حساب فروشندگان را با استفاده از ابزار های لازم مشاهده کرد.

  امکان تعریف شعبه و جداسازی عملیات خرید هر شعبه به صورت مجزا.

  امکان گزارش گیری از شعبه ها به صورت آماری و حسابداری.

  امکان گزارش گیری از خلاصه خرید کالا به تفکیک هر شعبه.

   

  مزیت های ویژه سیستم خرید و تدارکات آرپا:

  تنها با صدور فاکتور خرید برای کالا، موجودی بازرگانی و انبار کالا بدون نیاز به انبارداری افزایش می یابد.

  قابلیت گروه بندی درختی فروشندگان تا سطح نا محدود.

  می توان شعبه صادر کنند برگه های خرید را مشخص کرد.

  امکان پیشنهاد آخرین نرخ خرید کالا در هنگام صدور فاکتور خرید.

  در اختیار داشتن موجودی بازرگانی و موجودی انبار برای استفاده های متنوع.

  با معرفی بارکد برای کالا می توان آن را به دستگاه بارکد خوان متصل و از آن در بحث فروش استفاده کرد.

  بخش های مختلف سازمان می توانند ثبت درخواست خرید انجام دهند و تبدیل آن به سفارش خرید در صورت نیاز.

  امکان عطف برگه های خرید به فروش و مشاهده سود و زیان هر فاکتور.

  مشاهده صادر کننده و ویرایش کننده برگه به همراه تاریخ ویرایش و ایجاد برگه.

  امکان پیاده سازی عطف حرفه ای بین برگه های خرید و سایر بخش ها مانند انبار، فروش، حسابداری و خزانه داری بین سالهای مالی.

  بازبینی و بررسی وضعیت قراردادها، سفارشات خرید و مدیریت نمونه های باقیمانده.

  دریافت گزارش فاکتور های خرید خارجی در قالب های متنوع.

  گزارش از مبلغ خرید یک کالا به تفکیک شخص.

  گزارش درخواست خرید کالا و برگشت از خرید.

  در قسمت خرید و تدارکات آرپا می توان بیشتر از 20 گزارش خرید خروجی گرفت. این گزارش ها را می توان به تفکیک کالا، شخص، شرایط تسویه، اضافات و کسورات و … مشاهده کرد.

  با معرفی دلخواه تاریخ تسویه می توان برگه های خرید را ثبت کرد. همچنین دریافت گزارش بر اساس تاریخ تسویه برگه ها و فراخوانی اتوماتیک در خزانه داری.

  دریافت گزارش های مهم مانند؛ گزارش دفتر معین و خلاصه خرید و سابقه های خرید کالا از شخص خاص و .. در زمان ثبت فاکتور.

   

  سیستم حسابداری نرم افزار آرپا:

  امکان معرفی دوره های مالی در بازه های زمانی دلخواه.

  قابلیت دریافت گزارشات تلفیقی و مقایسه ای در دوره های مالی مختلف. 

  قابلیت دریافت گزارشات به تفکیک دوره های مالی مختلف.

  قابلیت تعریف کدینگ حسابداری جامع مورد نیاز شرکت و تهیه گزاشات استاندارد مالی.

  امکان تعریف شرکت های مختلف برای ثبت اطلاعات مالی در نرم افزار حسابداری آرپا.

  قابلیت دریافت گزارشات تلفیقی بین شرکت های مختلف تعریف شده در نرم افزار حسابداری آرپا.

  معرفی حساب ها تا هرچند سطح نا محدود به همراه معرفی لایه حساب ها با قابلیت انتخاب رنگ و تعدا کاراکتر کد انتخابی.

  قابلیت معرفی شعبه های مختلف و ثبت و نگهداری عملیات مالی مربوطه به هر شعبه و انجام تنظیمات حسابداری به تفکیک.

  امکان تعریف گروه طرف حساب ها به صورت درختی در هر تعداد سطح مورد نیاز برای تهیه گزارشات استاندارد مالی.

  همچنین ارتباط بین تفصیلی های شناور با حساب ها جهت صدور اسناد با کمترین اشتباه و تنظیمات حرفه ای کدینگ.

  لینک بین حساب شناور اشخاص به حساب ها جهت صدور اسناد با کمترین اشتباه.

  امکان دسترسی سریع به اطلاعات مالی در سطوح مختلف حساب و مشاهده اسناد صادر شده به همراه برگه های وابسته به سند از طریق تمام گزارشات.

  امکان تعریف همه موارد پیش نیاز از داخل فرمهای حسابداری بدون نیاز به خروج از فرم مرتبط.

  ادغام چندین سند در یک سند واحد.

  امکان مشاهده مانده حساب ها و ثبت آن در سال مالی جدید بدون نیاز به صدور سند افتتاحیه.

   

  مزیت های ویژه سیستم حسابداری آرپا:

  در نرم افزار حسابداری آرپا این امکان وجود دارد تا اسناد حسابداری در چهار وضعیت؛ یادداشت، موقت، بررسی شده و دائم ثبت شود همچنین می توان از هر وضعیت به صورت مجزا گزارش تهیه کرد.

  توانایی مشاهده کاربر صادر کننده، بررسی کننده و آخرین ویراش کننده سند.

  دسته بندی سند های ثبت شده و شناسایی آنها توسط سیستم و قابلیت گزارش گیری بر اساس دسته بندی ایجاد شده.

  الصاق اتوماتیک شماره و تاریخ پیگیری جهت آنالیز حساب ها، قابلیت دستی نیز برای موارد بیان شده وجود دارد.

  قابلیت معرفی ماهیت حساب به شکلی که در صورت اشتباه هشدار دهد تا از بروز اشتباه کاربر جلو گیری کند.

  امکان استفاده از روش ادواری و دائمی نرم افزار حسابدرای آرپا برای برای انجام عملیات حسابداری. 

  توانایی معرفی و تایپ شرح دلخواه برای سند های اتوماتیک.

  امکان الصاق عکس، متن، فایل و … با فرمتهای متنوع به سند انتخابی. 

  امکان جستجو فوق پیشرفته در اسناد حسابداری به شکلی که می توان به راحتی و با کمترین ورود اطلاعات به آن سند دلخواه دست یافت.

  قابلیت کپی کردن اسناد به صورت دسته ای و تکی در یک یا چند سند.

  استفاده از شرح عمومی برای اسناد.

  امکان بستن حساب های موقت و دائم که دریافت سند سود و زیان، اختتامیه و افتتاحیه که همگی به صورت اتوماتیک انجام می شود.

  دریافت خروجی از تمامی فرم های حسابداری در قالب Excel.

  تمام حقوق این وبسایت برای آرمان حساب محفوظ است .
  سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
  مکالمه را شروع کنید
  سلام! برای چت پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
  ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم