سامانه جامع انبارها چیست

سامانه جامع انبارها چیست

سامانه جامع انبارها یکی از زیر بخش های سامانه جامع تجارت می باشد. که از طریق کنترل ورود و خروج کالا به کشور، ثبت انبارها و مراکز نگهداری کالا و شناسه دار کردن آنها، انبار کردن کالاها در انبارها و مراکز نگهداری و در نهایت با مدیریت موجودی انبارها به توسعه تجارت رسمی در کشور کمک می کند.

همچنین می تواند امکان شناسایی، تشخیص و ردیابی کالاهای فاقد مجوز و قاچاق را فراهم کند. و به طور کلی کاهش موارد قاچاق را به همراه خواهد داشت. راهکار دولت برای جلوگیری از احتکار و قاچاق کالا، ایجاد سامانه جامع انبار می باشد. که تمامی فعالان این حوزه موظف به ثبت نام اولیه در این سامانه هستند.

ورود کالا به انبار از طریق قبض انبار و خروج آن از طریق بیجک یا سند خروج کالا مورد بررسی و کنترل قرار می گیرد. البته در این بین اطلاعات مربوط به مالک کالا و انبار نیز حائز اهمیت است.

  سامانه جامع انبارها چیست  

به طور کلی موجودی کالا و مواد اولیه در انبارها سهم زیادی از درآمد ناخالص یک کشور را بر عهده دارند. به همین علت سازماندهی و مدیریت حوزه انبارها با استفاده از این سامانه می تواند تاثیر بسیار زیادی در اقتصاد کشور داشته باشد. سامانه جامع انبار امکان بررسی آنلاین موجودی انبارها را به وجود می آورد. که از طریق این اطلاعات می توانیم برنامه ریزی صحیح و جامعی برای تامین و توزیع کالاها و محصولات مهم و ضروری در کشور داشته باشیم. حتی این برنامه ریزی می تواند در سطح استانی هم پاسخ گو باشد.

بررسی قوانین سامانه جامع انبارها 

این سامانه در راستای بند ث ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ 1392/10/3 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بیان می دارد که وزارت صنعت ، معدن و تجارت (صمت) موظف است تمامی انبارها و مراکز نگهداری کالا را به همراه مشخصات مالک آنها ثبت کند. و اقدام به شناسه دار کردن آنها کند.

البته جهت شناسایی کالاهای قاچاق، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی را مورد بررسی قرار دهد. همچنین طبق ماده 13 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، وزارت راه و شهرسازی از صدور بارنامه برای مبدا و مقصدهایی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده اند. و شناسه دار نیستند، منع شده است.

طبق ماده 23 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با همکاری وزارتخانه و سیستم های مختلف مثل راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و ... به شناسه دار کردن انبارها و مراکز نگهداری کالا چه متعلق به اشخاص حقیقی چه شرکت های حقوقی اقدام کند. تا نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن از طریق“ سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا” برای شناسایی کالاهای قاچاق فراهم گردد.

البته در این راستا ثبت الکترونیکی فرآیندهایی نظیر صدور، ابطال، اصلاح، ارائه قبوض انبار و کنترل موجودی و ورودی و خروجی از انبارها اجباریست. در ماده 27 این آیین نامه، از تاریخ اجرایی شدن این آئین نامه تمامی مراکز خدمات بیمه بازرگانی باید قبل از صدور هر نوع بیمه نامه برای انبارها و مراکز نگهداری کالا، از ثبت آن ها در سامانه جامع انبارها اطمینان حاصل کنند.

برای دریافت مشاوره در حوزه خدمات حسابداری می توانید با ما تماس بگیرید. تا کارشناسان متخصص ما راهکارهای در این زمینه به شما ارائه دهند.

© 2024 ارسال شده توسط کلیه حقوق محفوظ است آرمان حساب