تعریف گروه طرف حساب در نرم افزار آرپا

تعریف گروه طرف حساب در نرم افزار آرپا

در تعریف گروه طرف حساب قصد داریم به معرفی گروه طرف حساب در نرم افزار حسابداری آرپا بپردازیم. به طور کلی در منوی معرفی نرم افزار آرپا تمامی اطلاعات پایه را سازماندهی می کنیم. در خصوص تعیین ساختار اولیه برنامه آرپا پیشنهاد می کنیم. در ابتدا دیدی کلی نسبت به نیازهای فعلی و آینده شرکت داشته باشیم. تا در فرآیندهای راه اندازی، ورود اطلاعات و گزارشگیری در کمترین زمان ممکن بهترین بازدهی را داشته باشیم.

گروه بندی طرف حساب ها در آرپا ابزاری کارآمد جهت تفکیک طرف حساب ها بر اساس نیازهای گزارشگیری شرکت مورد نظر می باشد. تا در نهایت بتوانیم به عنوان یک حسابدار اطلاعات و گزارشات دقیق را در کمترین بازه زمانی در اختیار مدیران شرکت قرار دهیم. در تصویر زیر می توانیم شمای کلی از برگه معرفی گروه طرف حساب در نرم افزار آرپا را مشاهده کنیم.

تعریف گروه طرف حساب در نرم افزار آرپا  

قابلیت ساختار n سطحی در آرپا

از وجوه تمایز نرم افزار آرپا در قسمت گروه طرف حساب ها می توان به ساختار n سطحی اشاره کرد به شکلی که هر شرکت متناسب با نوع نیاز گزارشات خود از سطوح متعدد گروه طرف حساب استفاده نماید. ساختار درختی در نرم افزار آرپا با علامت اسلش ( / ) تعیین و مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال در صورتیکه شرکت مورد نظر ما نیاز به گزارشات خرید، فروش، مانده حساب و سایر گزارش ها بر اساس نوع فعالیت طرف حساب های خود داشته باشد. و مشتریان به شکل همکار، نماینده فروش، مصرف کننده و همچنین در هر سطح بر اساس حجم معاملات به عادی و ویژه گروه بندی شده باشند می توان به شکل زیر در نرم افزار آرپا اجرا شود.

تعریف گروه طرف حساب در نرم افزار آرپا

انواع فیلدهای گروه طرف حساب در آرپا

در فیلدهای معرفی گروه طرف حساب میتوانیم برای هر گروه طرف حساب در فیلد پیشنهاد قیمت فروش (آخرین نرخ خرید* درصد) عددی را به عنوان درصد درج کنیم تا نرم افزار آرپا پیشنهاد قیمت فروش بر اساس آخرین نرخ خرید بعلاوه درصد تعیین شده را در فاکتور فروش اعمال کند.

فیلد شرایط تسویه فروش می توانیم برای هر گروه طرف حساب یکی از شرایط تسویه فروش تعریف شده را اختصاص دهیم. در نرم افزار آرپا روش های متنوعی جهت کدینگ طرف حساب ها وجود دارد که در صورت انتخاب کدینگ به تفکیک گروه طرف حساب توسط سیستم می توانیم در فیلد فرمت کدگذاری الگوی مورد نظر خود را درج نماییم. به عنوان مثال برای گروه مشتریان کد 11؟؟؟؟؟ و برای فروشندگان کد 22؟؟؟؟؟ را تعریف کنیم. در فیلدهای شروع از میتوانیم به سیستم دستور بدیم که کد صادر شده از چه شماره ای شروع و در فیلد آخرین کد تولید شده، میتوانیم آخرین کد صادر شده سیستمی را مشاهده کنیم.

لازم بذکر است در فرم معرفی گروه طرف حساب ها فیلدهای کد و نام گروه طرف حساب اجباری می باشد. و سایر موارد بصورت امکانات سیستم و بصورت دلخواه قابل استفاده می باشد.

 نتیجه گیری تعریف گروه طرف حساب

به طور کلی نرم افزار حسابداری آرپا به گونه ای عمل می کند. که کاربران بتوانند طرف حساب های مرتبط با خود را براساس سیاست و اولویت بندی شرکت گروه بندی کنند. از گزارشات سیستم به نحو احسن استفاده کنند و مرتبط ترین و موثر ترین اطلاعات جهت تصمیم گیری را در اختیار مدیران ارشد شرکت قرار دهند.

© 2023 ارسال شده توسط کلیه حقوق محفوظ است آرمان حساب