گزارش گردش اشخاص، حساب ها و مراکز در آرپا

گزارش گردش اشخاص، حساب ها و مراکز در آرپا

گزارش گردش اشخاص، حساب ها و مراکز در آرپا برای هر مجموعه بسیار کاربردی می باشد. در نرم افزار حسابداری آرپا علاوه بر گزارش مرور حساب ها، گزارش گردش اشخاص، حساب ها و مراکز به صورت تفکیک شده در اختیار کاربر قرار می گیرد. در این مقاله قصد داریم به بررسی گزارش گردش اشخاص به تفکیک حساب و مراکز، گزارش گردش حساب به تفکیک اشخاص و مراکز و گزارش گردش مراکز به تفکیک اشخاص و حساب ها بپردازیم. لازم به ذکر است چنانچه با گزارش مرور حسابها در نرم افزار حسابداری آرپا آشنایی ندارید می توانید به مقاله گزارش مرور حسابها مراجعه نمایید.

 گزارش گردش اشخاص به تفکیک حساب ها

در نرم افزار حسابداری آرپا طرف حساب ها یک بار در سیستم تعریف می شوند. و بر اساس نیاز ارتباط حساب ها با اشخاص تنظیم می گردد. به عنوان مثال اگر حسابی نیاز به ارتباط با طرف حساب داشته باشد، می توان در زمان معرفی حساب، ارتباط آن با طرف حساب را به صورت اجباری قرار دهیم. در این حالت هر زمان از حساب مربوطه استفاده نماییم باید طرف حساب مورد نظر را انتخاب نماییم. در گزارش گردش اشخاص به تفکیک حساب می توان به صورت تفکیک شده میزان گردش هر شخص در هر حساب مرتبط را بررسی نمایید.

گزارش گردش اشخاص، حساب ها و مراکز در آرپا  

این گزارش در نرم افزار حسابداری آرپا دارای سه گرید می باشد. در گرید اول گردش کامل طرف حساب در تمامی حسابها نمایش داده می شود. در گرید دوم گردش هر حساب لینک شده به طرف حساب را به صورت کلی مشاهده می کنیم. و در گرید سوم جزئیات گردش هر حساب به صورت تفکیک شده قابل دسترس می باشد.

لازم به ذکر است چنانچه در گرید اول بر روی طرف حساب دبل کلیک نماییم، برگه معرفی طرف حساب شخص باز می گردد. و اگر در گرید سوم بر روی یک گردش دبل کلیک کنیم، سند مربوطه نمایش داده می شود. یا با کلیک راست بر روی ردیف مورد نظر و انتخاب نمایش برگه مربوطه، می توان به برگه مربوطه دسترسی یابیم.

در نرم افزار آرپا می توان گزارش گردش اشخاص به تفکیک مراکز را نیز در اختیار داشت.

 گزارش گردش حسابها به تفکیک مرکز

در نرم افزار حسابداری آرپا، حساب ها یکبار تعریف می شوند. ولی قابلیت ارتباط حساب به مراکز مختلف نیز وجود دارد. به عنوان مثال در زمان معرفی حساب های بانکی می توان حساب موجودی ریالی نزد بانک ها را به تمامی حساب ها اختصاص دهیم. ولی برای جداسازی موجودی هر بانک در کدینگ موجودی ریالی نزد بانکها، مرکز معرفی شده را لینک دهیم. چنانچه در خصوص چگونگی تعریف مراکز اطلاعی ندارید می توانید به مقاله معرفی مراکز مراجعه نمایید.

در گزارش گردش حساب ها به تفکیک مراکز کاربر می تواند گزارش دقیق و کاملی از حسابها به تفکیک مراکز مرتبط با آن در اختیار داشته باشد.

  گزارش گردش اشخاص، حساب ها و مراکز در آرپا

در گزارش فوق گردش کامل حساب در تمامی مراکز در گرید اول نمایش داده می شود. و در گرید دوم تمامی مراکز مرتبط با حساب منتخب و گردش آن ها نمایش داده می شود. در گرید سوم نیز می توان با جزئیات بیشتر گردش هر مرکز را در حساب مرتبط مشاهده نماییم. لازم به ذکر است در گرید سوم با دبل کلیک بر روی هر گردش می توان به سند مربوطه دسترسی یافت. در سند حسابداری نیز با کلیک راست و انتخاب گزینه نمایش برگه مرتبط با سند، به برگه مربوطه ارجاع داده می شویم.

همچنین در گزارش گردش حساب ها به تفکیک اشخاص نیز می تواند گردش حسابها را به تفکیک شخص مشاهده نماییم. نکته قابل توجه در این گزارش وجود خط تیره در گرید دوم برای حساب هایی می باشد. که در ردیف های پائین طرف حساب وجود دارد. در چنین مواردی حساب مرتبط با طرف حساب می باشد. ولی به هر دلیل برای برخی  اسناد طرف حساب مربوطه انتخاب نشده است. اسناد مربوطه به چنین ثبت هایی در گرید دوم با خط تیره در فیلد طرف حساب نمایش داده می شوند. که می تواند عامل برخی مغایرت ها باشد.

گزارش گردش اشخاص، حساب ها و مراکز در آرپا

گزارش گردش مراکز به تفکیک حسابها

در گزارش گردش مراکز به تفکیک حساب، شخص در گرید اول به گردش کامل مرکز در تمامی حساب ها دسترسی خواهد داشت. و در گرید دوم می تواند گردش هر حساب مرتبط با مرکز را به صورت کلی مشاهده نماید.

مشاهده جزئیات گردش هر حساب نیز در گرید سوم در اختیار کاربر قرار می گیرد.

در نرم افزار حسابداری آرپا امکان گزارش گیری گردش مراکز به تفکیک اشخاص نیز در اختیار کاربران قرار گرفته است. تا به نسبت نیاز هر مجموعه بتوانند گزارش کامل و جامعی در اختیار مدیران مجموعه قرار دهند.

امکانات دیگر

لازم به ذکر است در تمامی گزارشات ذکر شده، فیلدهایی جهت فیلتر نمودن و اختصاصی کردن گزارش ها در بالای برگه وجود دارد. گزارشات می توانند در سطوح مختلف، از قبیل سطح کل، سطح معین، تفصیل و یا در سطح آخر فراهم گردند. و در اختیار مدیران مجموعه قرار گیرند. گزارش در سطح آخر این امکان را بوجود می آورد. تا کاربر گردش هر حساب را در آخرین سطح گردش مشاهده نمایند.

نتیجه گیری

امکان گزارش گیری از حساب ها، اشخاص و مراکز در هر مجموعه بسیار حائز اهمیت می باشد. در نرم افزار حسابداری آرپا گزارشات متنوعی به صورت کلی و تفکیک شده در اختیار کاربران قرار گرفته است. هر مجموعه با توجه به نیاز خود می تواند از این گزارشات استفاده نماید.

© 2024 ارسال شده توسط کلیه حقوق محفوظ است آرمان حساب