حسابداری خرید کالا در شرکت ها

حسابداری خرید کالا در شرکت ها، مدیریت خرید شرکت ها از یکسری مراحل مختلف تشکیل می شود. حسابداران باید به خوبی از این فرآیند آگاه باشند. این امر سبب می شود تا به درستی رویداد شناسایی شود  و مدارک مربوطه ثبت و بایگانی شود. در این مقاله کارشناسان آرمان حساب قصد دارند تا شما را با حسابداری خرید کالا ، تمامی مراحلی که برای خرید یک کالا رخ می دهد آشنا کنند و ثبت های حسابداری آن را به شما آموزش دهند.

فرآیند خرید یک کالا در حسابداری

مراحل خرید:

روشهای مختلفی برای فرآیند خرید وجود دارد که ممکن است در شرکت های مختلف با هم متفاوت باشد. در اینجا سعی شده تا کامل ترین روش رایج خرید را بررسی کنیم.

1- اعلام نیاز کالا توسط انبار دار

اگر انباردار نتواند میزان مواد و کالای مورد نیاز خط تولید و سایر بخش ها را از موجودی انبار تأمین کند در خواست کالا می کند. البته اگر در دیگر انبار ها کالا موجود باشد، انبار دار می تواند کالای مورد نیاز خود را از انبار دیگری درخواست کند. در این صورت انتقال کالا بین انبار انجام می شود.

2-مشخص کردن فروشنده ای که مسئول خرید باید از آن خرید کند

در اینجا مسئول خرید وظیفه دارد تا بهترین فروشنده را مشخص و به شرکت معرفی کند تا خرید سازمان از آنجا انجام شود.

3- سفارش خرید

ممکن است برخی از کالا های مورد نیاز سازمان سفارشی بوده و نیاز به سفارش تولید داشته باشد. در این صورت ابتدا با فروشنده مورد نظر توافق می شود تا محصول مورد نیاز را آماده کند. معمولا هنگام سفارش کالا مبلغی به فروشنده پرداخت می شود. سفارش خرید شامل توقعات مشتری در مورد محصول یا خدمات مورد نیاز، مقدار و قیمت آن است.

4- خرید

پس از اینکه کالای مورد نیاز وارد شرکت شد، حواله رسید انبار آن صادر می شود و ثبت خرید کالا توسط حسابدار زده می شود. این حواله در نرم افزار آرپا قابلیت صدور خودکار از روی فاکتور خرید را دارا می باشد. در صورتی که کالا با تخفیف خریداری شود مبلغ تخفیف آن نیز با توجه به نوع تخفیف ثبت می شود. سه نوع تخفیف در خرید کالا وجود دارد که در ادامه به شرح هر کدام می پردازیم.

4- برگشت از خرید و تخفیفات

در صورتی که کالای خریداری شده معیوب باشد و یا سازمان از خرید منصرف شود، با توافق  فروشنده، کالای خریداری شده به فروشنده برگشت داده می شود. کالا ممکن است با کالای جدیدی تعویض یا مبلغ آن دریافت شود. همچنین ممکن است، فروشنده به جای پس گرفتن کالا، تخفیف بیشتری برای کالای معیوب در نظر بگیرد.

مدارک مربوط بعد از خرید یک جنس

اسناد و مدارک مربوط به خرید کالا:

در حسابداری خرید و فروش کالاها همراه با اسناد و مدارک مثبته هستند. یک حسابدار وظیفه دارد تا این اسناد را نگهداری کند و با استنباط به آنها سند حسابداری را ثبت کند. برای خرید ، مدارک زیر اصلی ترین اسناد مثبته هستند.

حسابداری خرید کالا

حسابداری خرید کالا:

دو گروه اصلی سیستم حسابداری کالا عبارتند از:

1-روش ادواری موجودی کالا

در این روش از ابتدای تا انتهای سال موجودی کالا تغییر نمی کند. در ابتدای سال موجودی اول دوره کالاها در حساب موجودی ابتدای دوره کالاها ثبت می شود. در پایان سال نیز موجودی اخر در حساب موجودی کالای پایان دوره ثبت می شود. در روش ادواری از حساب خرید برای ثبت خرید های انجام شده استفاده می شود.

2-روش دائمی موجودی کالا

در این روش با هر بار خرید کالا حساب موجودی کالا تغییر می کند. و در هر زمان می توان مانده کالا ها را در اختیار داشت. در ادامه با حل مسئله ای جامع شما را با حسابداری خرید در دو روش فوق الذکر آشنا می کنیم.

برای مشاهده تفاوت روش ادواری و دائمی اینجا کلیک کنید.

مثال برای نمونه های مختلف حسابداری کالاها

ابتدای دوره کالاها:
تاریخ  01/01/ 1401
موجودی ابتدای دوره کالاها به مبلغ 1.200.000.000 ریال

ثبت حسابداری:

ادواری

موجودی ابتدای دوره کالا ها 1.200.000.000 ریال
تراز افتتاحیه  1.200.000.000 ریال

دائمی

موجودی ابتدای دوره کالا ها 1.200.000.000 ریال
تراز افتتاحیه  1.200.000.000 ریال

خرید نسیه:

رویداد اول:

تاریخ  01/20/ 1401
خرید کالا به مبلغ  100.000.000 ریال
این کالا به صورت نسیه خریداری شده است
این کالا مشمول مالیات و عوارض  نیست
ادواری
خرید کالا 100.000.000 ریال
حسابهای پرداختنی 100.000.000 ریال

دائمی

خرید کالا 100.000.000 ریال
حسابهای پرداختنی 100.000.000 ریال

خرید به صورت نقد:

رویداد دوم:

تاریخ 1401/02/25
خرید کالا به مبلغ  20.000.000  ریال
مبلغ این کالا به صورت نقد پرداخت شد
این کالا مشمول مالیات و عوارض نیست
ادواری
خرید کالا 100.000.000 ریال
وجه نقد 100.000.000 ریال

دائمی

خرید کالا 100.000.000 ریال
وجه نقد 100.000.000 ریال

خرید با پرداخت چک:

رویداد سوم:

تاریخ 1401/03/01
خرید کالا به مبلغ 300.000.000 ریال
مبلغ این کالا با سه فقره چک پرداخت شد
این کالا مشمول مالیات است
خرید کالای مشمول ارزش افزوده
ادواری
خرید کالا 300.000.000  ریال
سایر حسابهای دریافتنی - ارزش افزوده 2.700.000  ریال
اسناد پرداختنی 302.700.000 ریال

محاسبات  2.700.000 =  9%  *  300.000.000

دائمی
خرید کالا 300.000.000  ریال
سایر حسابهای دریافتنی - ارزش افزوده 2.700.000  ریال
اسناد پرداختنی 302.700.000 ریال

محاسبات  2.700.000 =  9%  *  300.000.000


مالیات ارزش افزوده:

مالیات غیر مستقیمی است که بر تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین وضع می گردد. نرخ مالیات ارزش افزوده 9% می باشد

پیش پرداخت خرید کالا:

رویداد چهارم:

تاریخ 1401/04/20
پرداخت 10.000.000 ریال
 از حساب بانکی برای خرید   50.000.000 ریال کالا
این کالا در تاریخ 1401/05/30  تحویل گرفته می شود
این کالا مشمول مالیات می باشد
روش ادواری
پیش پرداخت خرید کالا 10.000.000  ریال
بانک 10.000.000 ریال
روش دائمی
پیش پرداخت خرید کالا 10.000.000  ریال
بانک 10.000.000 ریال

پرداخت هزینه حمل:

رویداد پنجم:

تاریخ 1401/06/15
مبلغ 120.0000.000 ریال کالا خریداری شد
وجه آن بعدا پرداخت خواهد شد
مبلغ 100.000 ریال هزینه حمل برای این کالا پرداخت شد
این کالا مشمول مالیات می باشد
ادواری
خرید کالا 120.000.000 ریال
هزینه حمل کالای خریداری شده 100.000 ریال
سایر حساب های دریافتنی – ارزش افزوده 10.809.000 ریال
بانک 109.000 ریال  
حسابهای پرداختنی 130.800.000 ریال

محاسبات      10.809.000   = 9%   *    120.100.000

دائمی
خرید کالا 120.100.000  ریال
هزینه حمل کالای خریداری شده 100.000 ریال
بانک 109.000 ریال  
حسابهای پرداختنی 130.800.000 ریال

محاسبات      10.809.000   = 9%   *    120.100.000


مرجوع از فروش:

رویداد ششم:

تاریخ 1401/07/13
مبلغ  1.000.000 ریال  از کالای خریداری شده در تاریخ  06/15 به علت معیوب بودن به فروشنده برگشت شد
 ادواری
حسابهای پرداختنی 1.090.000 ریال
برگشت از خرید و تخفیفات 1.000.000 ریال
سایر حسابهای دریافتنی- ارزش افزوده 90.000 ریال

محاسبات       90.000   = 9%   *    1.000.000

دائمی
حسابهای پرداختنی 1.090.000 ریال
برگشت از خرید و تخفیفات 1.000.000 ریال
سایر حسابهای دریافتنی- ارزش افزوده 90.000 ریال

تخفیف برای شرایط تسویه:

رویداد هفتم:

تاریخ 1401/09/12
مبلغ 15.000.000 ریال کالا خریداری شد
مقرر شد وجه کالا سه ماه دیگر پرداخت شود
 و در صورتی که یک ماه دیگر تسویه کامل شود 10% مبلغ کالا های خریداری شده تخفیف داده شود
این کالا مشمول مالیات می باشد
100.000 ریال هزینه حمل پرداخت شد
ادواری
خرید کالا 120.100.000  ریال
سایر حساب های دریافتنی – ارزش افزوده 100.000 ریال
بانک 109.000 ریال
هزینه حمل 100.000 ریال
حسابهای پرداختنی 130.800.000 ریال

محاسبات

1.350.000 =9%  *    15.000.000

9.000     =9%   *    100.000

جمع    16.359.000  =    1.359.000 + 15.000.000

دائمی
موجودی کالا 15.100.000 ریال
سایر حساب های دریافتنی – ارزش افزوده 1.359.000 ریال
بانک 109.000 ریال
حسابهای پرداختنی 16.359.000 ریال

محاسبات

1.350.000  =9%   *    15.000.000

9.000      =9%   *    100.000

جمع    16.359.000 = 1.359.000 +  15.000.000


استفاده از شرایط تسویه:

رویداد هشتم:

تاریخ 1401/10/10
بابت خرید تاریخ 09/12 مبلغ 15.000.000 ریال پرداخت شد.

ادامه دارد...

© 2022 ارسال شده توسط کلیه حقوق محفوظ است آرمان حساب