ثبت اقساط برگه های فروش در نرم افزار آرپا

ثبت اقساط برگه های فروش در نرم افزار آرپا

ثبت اقساط برگه های فروش در نرم افزار آرپا، یکی دیگر از قابلیت های زیر سیستم فروش اقساطی در نرم افزار آرپا می باشد. که در این مقاله قصد داریم طریقه ثبت اقساط برگه های فروش را به طور کامل توضیح دهیم.

برگه ثبت اقساط برگه های فروش در نرم افزار حسابداری آرپا

در برگه ثبت اقساط برگه های فروش کاربر می تواند مانده حساب و یا فاکتورهای فعلی مشتریان خود را به صورت اقساطی تسویه نماید. همانطور که در برگه فوق مشاهده می نماید.، کاربر می تواند با کلیک بر روی گزینه فراخوانی برگه های تسویه نشده، فاکتورهای فروش تسویه نشده طرف حساب خود را در کادر پائین مشاهده نماید. و فاکتور مورد نظر خود را پس از انتخاب و تعیین نوع شرایط اقساطی در فیلد "نوع" اقدام به "صدور اقساط" نماید. تا فاکتور مربوطه پس از قسط بندی از حالت تسویه نشده به حالت تسویه شده تغییر نماید. لازم به ذکر است که کاربر می تواند در همین قسمت با کلیک بر روی گزینه "نمایش برگه"، فاکتور فروش مربوطه را مشاهده نماید.

[caption id="attachment_9808" align="aligncenter" width="700"]ثبت اقساط برگه های فروش در نرم افزار آرپا ثبت اقساط برگه های فروش در نرم افزار آرپا[/caption]

 ثبت سوخت اقساط در نرم افزار حسابداری آرپا

چنانچه مشتری اقساط تعیین شده خود را پرداخت ننماید، کاربر می تواند در زمان اطمینان از وصول نشدن اقساط، اقدام به سوخت اقساط نماید. جهت انجام این کار، کاربر می تواند در برگه ثبت سوخت اقساط، ابتدا طرف حساب خود را انتخاب نماید. و در فیلد نوبت قسط، قسط سوخت شده شخص را انتخاب نماید. در این حالت مبلغ قسط انتخاب شده به حساب هزینه سوخت اقساط منتقل می گردد.

شرایط فروش اقساطی در نرم افزار حسابداری آرپا

برای استفاده از زیر سیستم فروش اقساطی ابتدا کاربر باید نوع شرایط فروش اقساطی خود را در این برگه تعریف نماید. در این برگه کاربر می تواند دوره های اقساط، درصد سود، میزان جریمه، پاداش و مواردی از این دست را تعیین نماید. جهت تعریف شرایط فروش اقساطی ابتدا کاربر باید عنوان شرایط خود را در فیلد "عنوان" وارد نماید. در فیلد "ضریب دوره اقساط" کاربر می تواند نحوه صدور اقساط را براساس دوره اقساط تعیین نماید. به عبارت دیگر اگر اقساط به صورت ماهیانه انتخاب شوند. و در فیلد ضریب دوره اقساط عدد 2 وارد گردد، اقساط هر دو ماه یکبار صادر می شوند. در "دوره اقساط" کاربر می تواند بازه زمانی اقساط صادر شده را تعیین نماید که به صورت ماهیانه، هفتگی، روزانه و یا سالانه باشد. اگر فروش اقساطی مجموعه شما همراه دریافت سود از مشتری باشد میتوان درصد آن را در فیلد "درصد سود" وارد نمود.

ثبت اقساط برگه های فروش در نرم افزار آرپا

نتیجه گیری

به عبارت دیگر در برگه ثبت اقساط برگه های فروش کاربر می تواند به جای وارد کردن مبلغ مانده مشتری فاکتور فروش را مستقیم انتخاب نماید. تا وضعیت تسویه فاکتور نیز با اقساطی کردن آن به حالت تسویه شده تغییر کند. و چنانچه کاربر به جای فراخوانی برگه، در فیلد مانده مشتری مبلغ را وارد نماید. می تواند بدون تغییر وضعیت تسویه فاکتور فروش، مانده حساب شخص را تسویه نماید. البته گاهی ممکن است طرف حساب ما مانده حسابی از سال قبل داشته باشد که قصد اقساطی کردن آن به همراه فاکتور فروش فعلی خود را داشته باشد. در این حالت کاربر می تواند مانده قبلی مشتری را در فیلد "مانده مشتری" وارد نماید. و با "فراخوانی برگه های تسویه نشده"، فاکتور فروش فعلی را هم انتخاب نماید و کل مانده را به صورت یکجا اقساطی نماید.

© 2024 ارسال شده توسط کلیه حقوق محفوظ است آرمان حساب