• 031 - 34008
 • خانهنرم افزار حسابدارینرم افزار حسابداری آرپافروش اقساطی در نرم افزار آرپا

  فروش اقساطی در نرم افزار آرپا

  فروش اقساطی در نرم افزار آرپا یکی از زیر سیستم های کاربردی می باشد. بسیاری از مجموعه ها ممکن است در کنار فروش های نقدی خود، اقدام به فروش اقساطی نمایند. در نتیجه وجود سیستمی که بتوانند در آن به راحتی اقساط خود و شرایط آن از قبیل درصد سود، مبلغ و یا درصد پیش دریافت، پاداش و یا جریمه های ناشی از زمان پرداخت اقساط را تعریف نمایند. و جهت پیگیری اقساط، امکانات مناسبی از لحاظ سیستمی در اختیار کاربران قرار گیرد، الزامی می باشد.

  فروش اقساطی در نرم افزار آرپا

  نحوه ثبت فاکتورهای فروش اقساطی در آرپا

  لازم به ذکر است چنانچه بخواهیم اقساط خود را تعریف نماییم کاربر ابتدا در برگه شرایط اقساط فروش، اقدام به تعریف انواع شرایط فروش می نماید. در هر نوع، کاربر می تواند درصد سود، ضریب و نوع دوره اقساط، درصد جریمه دیرکرد، پاداش پرداخت زودهنگام اقساط و درصد مبلغ پیش دریافت را تعیین نماید.

  فروش اقساطی در نرم افزار آرپا

  جهت استفاده از زیر سیستم فروش اقساطی، کاربر پس از ثبت فاکتور فروش در زیر سیستم نرم افزار حسابداری فروش آرپا به برگه ثبت اقساط برگه های فروش در زیر سیستم فروش اقساطی رفته. و در گرید دوم با انتخاب فاکتور فروش مورد نظر و انتخاب نوع شرایط فروش اقساطی، می تواند مبلغ و تعداد اقساط را مشاهده نماید.

  فروش اقساطی در نرم افزار آرپا

  چنانچه مجموعه ای به تازگی اقدام به خرید نرم افزار آرپا کرده باشد. و از دوره های مالی قبل اقساط تسویه نشده داشته باشد می تواند در برگه افتتاحیه اقساط فروش اقدام به ثبت آن نماید. تا از مانده شخص کسر نماید. و به اقساط آن افزوده گردد.

  از دیگر امکانات موجود در نرم افزار فروش اقساطی آرپا، امکان ثبت اقساط سوخت شده می باشد. اقساط پرداخت نشده مشتریان هنگام ثبت در برگه ثبت سوخت اقساط، حساب هزینه مطالبات سوخت شده ثبت می گردد.

  گزارشات موجود در فروش اقساطی

  از دیگر قابلیت های زیر سیستم فروش اقساطی در نرم افزار آرپا، وجود گزارشات متنوع می باشد. یکی از کاربردی ترین گزارشات موجود، گزارشات اقساط می باشد که به تفکیک ماه و به تفکیک ماه-شخص ارائه می گردد. تا در بخش پیگیری وصول مطالبات بتوانند گزارش جامعی از وضعیت فروش های اقساطی در اختیار داشته باشند. همچنین کاربران می توانند اقساط سررسید شده. و یا اقساط سوخت شده را گزارشگیری کنند.

  در نرم افزار آرپا قابلیت مشاهده هشدار اقساط نیز وجود دارد. و می توان به نحوی تنظیم کرد که هنگام ورود به آرپا این گزارش به کاربر نمایش داده شود.

  امکانات دیگر در فروش اقساطی آرپا

 • تلفن تماس : 031 - 34008
  تمام حقوق این وبسایت برای آرمان حساب محفوظ است .