• 031 - 34008
 • خانهآموزش نرم افزار حسابداری آرپا

  آموزش نرم افزار حسابداری آرپا

  آموزش نرم افزار حسابداری آرپا در آرمان حساب

  نرم افزار حسابداری آرپا با امکانات مختلف تمام نیازهای حسابداری کسب و کارهای مختلف را پوشش می دهد. بنابراین به دلیل پرکاربرد بودن این نرم افزار حسابداری ، آرمان حساب تصمیم گرفته آموزش رایگان از صفر تا صد نرم افزار حسابداری آرپا را در قالب متن و ویدئو به صورت کامل در اختیار شما قرار می دهد.

  اطلاعات پایه

  منوی معرفی در آموزش نرم افزار حسابداری آرپا در برگیرنده اطلاعات پایه می باشد. که در واقع شکل دهنده ساختار اولیه نرم افزار آرپا است. در این منو گروه بندی کالا و طرف حساب، معرفی طرف حساب، کالا، انبارها، دسته بندی و وضعیت ها، شعب و سایر قسمت ها قابل انجام می باشد. شایان ذکر است در زمان استقرار و پیاده سازی این نرم افزار حسابداری کارشناسان شرکت آرمان حساب تمامی اطلاعات پایه را بر اساس نوع نیاز کارفرما تعریف می نمایند. ولی در ادامه کاربر ارشد سیستم باید تسلط کافی داشته باشد تا بتواند در صورت توسعه سازمان تغییرات لازم در نرم افزار ارپا در منوی معرفی را نیز انجام دهد.

  تعریف گروه طرف حساب در نرم افزار آرپا

  تعریف گروه طرف حساب

  کدینگ کالا و طرف حساب در آرپا

  کدینگ کالا و طرف حساب

  شرایط تسویه در نرم افزار حسابداری آرپا

  شرایط تسویه

  معرفی طرف حساب در آرپا

  معرفی طرف حساب

  موارد تکمیلی در معرفی طرف حساب

  موارد تکمیلی معرفی طرف حساب

  معرفی گروه کالا در نرم افزار آرپا

  معرفی گروه کالا

  معرفی کالا در نرم افزار آرپا

  معرفی کالا

  نکات تکمیلی معرفی کالا در آرپا

  نکات تکمیلی معرفی کالا

  معرفی عطف و ارتباط بین برگه ها

  معرفی عطف و ارتباط بین برگه ها

  معرفی حساب های بانکی

  معرفی حساب های بانکی

  معرفی حساب های تنخواه

  معرفی و تعیین سطوح قیمت کالا در نرم افزار حسابداری آرپا

  معرفی و تعیین سطوح قیمت کالا

  معرفی سرویس و خدمات در نرم افزار حسابداری آرپا

  معرفی سرویس و خدمات

  زیر سیستم حسابداری

  در نرم افزار حسابداری آرپا زیر سیستم حسابداری نقش هسته اصلی برنامه را ایفا می کند. به شکلی که در کلیه زیر سیستم های عملیات تخصصی انجام و تاثیر ریالی آن تحت عنوان سند حسابداری در زیر سیستم حسابداری نرم افزار آرپا صادر می گردد. بنابراین گزارشات زیر سیستم حسابداری شامل تاثیر مالی کلیه زیر سیستم های یا به عبارتی جامع ترین گزارشات را ارائه می کند. گزارش ترازنامه، تراز اشخاص، تراز مراکز، صورت سود و زیان، گزارش دفتر معین و سایر گزارشات کاربردی در این زیر سیستم قابل استفاده می باشد.

  معرفی مراکز در نرم افزار آرپا

  معرفی مراکز

  گزارش مرور حسابها

  گزارش مرور حسابها

  کدینگ حساب ها

  گزارش گردش اشخاص، حساب ها و مراکز در آرپا

  گزارش گردش اشخاص، حساب ها و مراکز

  گزارش دفتر معین در نرم افزار آرپا

  گزارش دفتر معین

  گزارشات دفاتر در نرم افزار حسابداری آرپا

  گزارشات دفاتر

  تهیه صورت های مالی در نرم افزار آرپا

  تهیه صورت های مالی

  زیر سیستم فروش

  فروش در دنیای امروز به یکی از مهمترین عوامل سنجش موفقیت شرکت ها تبدیل شده است به بیان دیگر موفق ترین شرکت ها دارای یک سیستم فروش عالی هستند. نرم افزار حسابداری فروش آرپا ابزاری قدرتمند جهت ارائه به شرکت های بازرگانی، خدماتی و تولیدی می باشد تا به راحتی بتوانند ، فرآیند فروش از تماس اولیه مشتری تا تحویل کالا را در سازمان خود را مدیریت کنند. مدیریت فروش در ارپا شامل سیستم های فروش، فروش اقساطی، فروش مویرگی و فروش فروشگاهی می شود که به متناسب با نیاز مشتریان پیشنهاد می گردد.

  معرفی اضافات و کسورات فروش در آرپا

  معرفی اضافات و کسورات فروش

  بررسی وضعیت تسویه فاکتورهای فروش در نرم افزار آرپا

  وضعیت تسویه فاکتور فروش

  بررسی میزان سوددهی مجموعه در نرم افزار آرپا

  بررسی میزان سوددهی مجموعه

  گزارشات پیش فاکتور و سفارش فروش در نرم افزار آرپا

  گزارش پیش فاکتور و سفارش فروش

  گزارشات راس گیری چک ها  و فاکتورها در نرم افزار آرپا

  گزارشات راس گیری چک ها و فاکتورها

  زیر سیستم خرید

  در کسب و کارهای امروزی با تنوع کالاها و تامین کنندگان ، نرم افزار خرید و تدارکات از نیازهای اولیه شرکت های بازرگانی ، تولیدی و خدماتی گردیده است. با شرایط خاص تورمی موجود ثبت انواع استعلامات خرید، گزارشگیری و همچنین تعیین استعلام برنده توسط مدیریت واحد خرید از امکانات تاثیر گذار نرم افزارها می باشد. نرم افزار مدیریت خرید و تدارکات آرپا با قابلیت ثبت درخواست خرید، ثبت استعلام، تعیین استعلام برنده، ثبت سفارش خرید، اتصال به نرم افزار انبار و ثبت رسید خرید و درنهایت ثبت فاکتور خرید یکی از کاملترین فرآیندهای خرید جهت کسب کارها را پیش بینی و پیاده سازی کرده است.

  امکانات برگه خرید در نرم افزار آرپا

  امکانات برگه خرید

  معرفی اضافات و کسورات خرید در آرپا

  معرفی اضافات و کسورات خرید

  وضعیت تسویه فاکتورهای خرید در آرپا

  وضعیت تسویه فاکتورهای خرید

  ثبت استعلام قیمت در آرپا

  ثبت استعلام قیمت

  آشنایی با تنوع فرآیند خرید در آرپا

  آشنایی با تنوع فرآیند خرید

  زیر سیستم فروش اقساطی

  در کسب و کارهای امروزی با تنوع کالاها و تامین کنندگان ، نرم افزار خرید و تدارکات از نیازهای اولیه شرکت های بازرگانی ، تولیدی و خدماتی گردیده است. با شرایط خاص تورمی موجود ثبت انواع استعلامات خرید، گزارشگیری و همچنین تعیین استعلام برنده توسط مدیریت واحد خرید از امکانات تاثیر گذار نرم افزارها می باشد. نرم افزار مدیریت خرید و تدارکات آرپا با قابلیت ثبت درخواست خرید، ثبت استعلام، تعیین استعلام برنده، ثبت سفارش خرید، اتصال به نرم افزار انبار و ثبت رسید خرید و درنهایت ثبت فاکتور خرید یکی از کاملترین فرآیندهای خرید جهت کسب کارها را پیش بینی و پیاده سازی کرده است.

  ثبت افتتاحیه اقساط فروش در نرم افزار آرپا

  ثبت افتتاحیه اقساط فروش

  تنظیمات فروش اقساطی در نرم افزار آرپا

  تنظیمات فروش اقساطی

  ثبت اقساط برگه های فروش در نرم افزار آرپا

  ثبت اقساط برگه های فروش

  زیر سیستم تولید

  خرید خدمات در زیر سیستم تولید نرم افزار آرپا

  خرید خدمات

  معرفی فرمول ساخت محصولات در نرم افزار آرپا

  فرمول ساخت محصولات

  گزارش گیری از خرید خدمات در نرم حسابداری آرپا

  گزارش گیری از خرید خدمات

  گزارش گیری در شرکت های تولیدی در نرم افزار آرپا

  گزارش گیری در شرکت های تولیدی

  ثبت سفارش تولید در نرم افزار حسابداری آرپا

  ثبت سفارش تولید

  زیر سیستم خزانه و عملیات چک

  زیر سیستم خزانه داری یکی از ارکان مهم یک سیستم حسابداری کامل می باشد. در واقع محل تمرکز و کنترل تمامی دریافت و پرداخت نقدی و غیر نقدی می باشد. با توجه به اهمیت گردش وجوه نقد و اسناد دریافتی و پرداختی در شرکت ها ، سیستم خزانه داری از لحاظ عملکرد و گزارشاتی که در اختیار کاربران و مدیران قرار می دهد از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

  زیر سیستم خزانه داری نرم افزار آرپا قابلیت های ثبت و تهیه کلیه گزارشات دریافت و پرداخت نقدی ، دریافت چک و انواع عملیات چک های دریافتی ، پرداخت چک ، ثبت و کنترل تنخواه ، جابجایی وجه نقدی بین حساب های بانکی شرکت، چاپ چک و کنترل دسته چک ها در اختیار شما قرار می دهد. همچنین یکپارچگی کامل زیر سیستم خزانه با زیر سیستم های مدیریت خرید، مدیریت فروش و سیستم حقوق و دستمزد پرسنلی امکان لینک کلیه دریافت و پرداخت ها به فاکتور های خرید و فروش، کنترل سیستمی وصول مطالبات و مدیریت تسویه فاکتورهای خرید و پرداخت مساعده، وام، حقوق و مزیای ماهیانه و عیدی و سنوات را امکان پذیر نموده است.

   

  عملیات چک های پرداختی در نرم افزار آرپا

  عملیات چک های پرداختی

  عملیات چک های دریافتی در نرم افزار آرپا

  عملیات چک های دریافتی

  عملیات چک های دریافتی در نرم افزار آرپا

  ثبت چک دریافتی برگشتی

  گزارش عملیات چک های دریافتی در نرم افزار آرپا

  گزارش عملیات چک های دریافتی

  گزارش عملیات چک های پرداختی در آرپا

  گزارش عملیات چک های پرداختی

  زیر سیستم انبارداری و امانی

  با توجه به سهم قابل توجه موجودی انبارها از میزان سرمایه شرکت ها، کنترل مقداری و ریالی موجودی کالا از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. گزارشات میزان مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصولات، میزان موجودی قابل فروش، گزاراشات مقداری موجودی کالا به تفکیک انبارها، ثبت موجودی مقداری و ریالی انتقال کالا بین انبارها، سیستم انبارگردانی، گزارشات ریالی موجودی ها، کاردکس های مقداری و ریالی از جمله نیازهای شرکت ها است.  که  این موارد در زیر سیستم انبارداری تامین می گردد. نرم افزار مدیریت انبار و امانی آرپا با امکانات کامل کلیه نیازهای شرکت های بازرگانی و تولیدی را رفع نموده است.

  انبارگردانی در نرم افزار آرپا

  انبارگردانی

  قابلیت برگه مصرف در نرم افزار آرپا

  برگه مصرف

  انتقال کالا بین انبار در نرم افزار آرپا

  انتقال کالا بین انبار

  انتقال کالا بین انبار در نرم افزار آرپا

  تعیین موجودی ابتدای دوره کالا

  تنظیمات حسابداری انبار در نرم افزار آرپا

  تنظیمات حسابداری انبار

  گزارش کاردکس کالا در نرم افزار آرپا

  گزارش کاردکس کالا

  گزارشات موجودی کالا در نرم افزار آرپا

  گزارشات موجودی کالا

  برگه های کنترلی در زیر سیستم انبارداری آرپا

  برگه های کنترلی

  رسید ریالی انبار در نرم افزار حسابدای آرپا

  رسید ریالی انبار

  ثبت کالاهای امانی در نرم افزار حسابداری آرپا

  ثبت کالاهای امانی

  زیر سیستم حقوق و دستمزد

  زیر سیستم حقوق و دستمزد یکی از مهمترین نرم افزار های مورد نیاز شرکت ها با بیش از 15 نفر پرسنل می باشد. حقوق و دستمزد به دلیل تنوع عوامل حقوقی و نیاز به محاسبات دقیق و تهیه گزارشات درون سازمانی و برون سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. نرم افزار حسابداری حقوق و دستمزد آرپا با پشتیبانی از عوامل حقوقی و روش های محاسبه حقوق نامحدود، تهیه گزارشات حکم و قرارداد پرسنلی، فیش حقوقی، لیست حقوق و دستمزد،گزارشات و خروجی مورد نیاز تامین اجتماعی و سازمان مالیاتی و بانک ها و همچنین ارتباط با دستگاه های حضور و غیاب توانسته نیازهای شرکت ها را به نحو احسن مرتفع نماید.

  ثبت مساعده در زیر سیستم حقوق و دستمزد آرپا

  ثبت مساعده

  ثبت اطلاعات ماهیانه در حقوق و دستمزد آرپا

  ثبت اطلاعات ماهیانه

  تهیه دیسکت در نرم افزار حقوق و دستمزد آرپا

  تهیه دیسکت

  صندوق پرسنلی در نرم افزار حقوق و دستمزد آرپا

  صندوق پرسنلی

  معرفی عوامل حقوقی در نرم افزار حقوق و دستمزد آرپا

  معرفی عوامل حقوقی

  آموزش نکات تکمیلی عوامل حقوقی در آرپا

  نکات تکمیلی معرفی عوامل حقوقی

  محاسبه مزایای پایان سال در زیر سیستم حقوق و دستمزد آرپا

  محاسبه مزایای پایان سال

  معرفی احکام پرسنلی در نرم افزار حقوق و دستمزد آرپا

  معرفی احکام پرسنلی

  لیست بیمه در زیر سیستم حقوق و دستمزد آرپا

  لیست بیمه

  تهیه لیست مالیات بر حقوق در نرم افزار حسابداری آرپا

  لیست مالیات بر حقوق

  لیست حقوق در زیر سیستم حقوق و دستمزد آرپا:

  لیست حقوق

  معرفی مشخصات پرسنل در نرم افزار آرپا

  معرفی مشخصات پرسنل

  نحوه ثبت اسناد حقوق و دستمزد در نرم افزار حسابداری آرپا

  ثبت اسناد حقوق و دستمزد

  محاسبه عیدی، سنوات و مانده مرخصی در نرم افزار حسابداری آرپا

  عیدی، سنوات و مانده مرخصی

  زیر سیستم خزانه داری

  گزارشات دریافت و پرداخت در نرم افزار خزانه داری آرپا

  گزارش دریافت و پرداخت

  پیش بینی نقدینگی در آرپا

  پیش بینی نقدینگی

  تسویه فاکتور های خرید و فروش در آرپا

  تسویه فاکتورهای خرید و فروش

  ثبت دریافت وجوه نقد و اسناد دریافتنی در نرم افزار آرپا

  ثبت دریافت وجوه نقد و اسناد دریافتنی

  پیام کوتاه

  اقدامات اولیه در زیر سیستم پیام کوتاه نرم افزار آرپا

  اقدامات اولیه

  تنظیمات زیر سیستم پیامک کوتاه در نرم افزار آرپا

  تنظیمات پیامک کوتاه

  گزارش گیری زیر سیستم پیام کوتاه نرم افزار آرپا

  گزارش گیری زیر سیستم پیام کوتاه

  عمومی

  چاپ و طراحی گزارش در نرم افزار آرپا

  چاپ و طراحی گزارش

  تهیه نسخه پشتیبان در نرم افزار آرپا

  تهیه نسخه پشتیبان

  ایمپورت و اکسپورت اطلاعات از طریق اکسل در آرپا

  ایمپورت و اکسپورت از اکسل

  تقویم در نرم افزار حسابداری آرپا

  گزارش تقویم

  کلیدهای میانبر در نرم افزار حسابداری آرپا

  کلیدهای میانبر

  گزارش وضعیت عطف برگه ها در نرم افزار آرپا

  گزارش وضعیت عطف برگه ها

 • تلفن تماس : 031 - 34008
  تمام حقوق این وبسایت برای آرمان حساب محفوظ است .