گزارش عملیات چک های پرداختی در آرپا

گزارش عملیات چک های پرداختی در آرپا

گزارش عملیات چک های پرداختی در آرپا از دیگر امکانات منحصر به فرد موجود در نرم افزار حسابداری عملیات چک می باشد. که کاربر می تواند به صورت جامع گزارش چک های پرداختی مجموعه را در وضعیت های مختلف دریافت و به مدیریت ارائه نماید. در این مقاله قصد داریم به امکانات مختلف برگه گزارش عملیات چک های پرداختی در نرم افزار آرپا بپردازیم.

گزارش عملیات چک های پرداختی

برگه گزارش چک های پرداختی در زیر سیستم عملیات چک نرم افزار آرپا این امکان را در اختیار کاربر قرار می دهد. که گردش چک های پرداختی مجموعه را در مراحل مختلف مشاهده و بررسی نماید.

گزارش عملیات چک های پرداختی در آرپا

در گزارش عملیات چک های پرداختی فیلدهای مختلفی جهت تسریع عمل جستجوی چک مورد نظر از قبیل فیلد شماره چک، مبلغ چک، تاریخ برگه، تاریخ سررسید، نام بانک، نام حساب و نام شخص صاحب چک وجود دارد. به عبارت دیگر چنانچه بخواهیم گردش یه چک پرداختی را به صورت مجزا مشاهده نماییم می توانیم در فیلد شماره چک، شماره چک را وارد و بر روی گزینه Play کلیک کنیم تا آخرین وضعیت گردش چک به کاربر نمایش داده شود.

گزارش عملیات چک های پرداختی در آرپا

گاهی ممکن است فرد شماره چک مورد نظر خود را نداشته باشد در نتیجه جستجو را می توان بر اساس مبلغ چک، تاریخ ثبت برگه و یا تاریخ سررسید انجام داد.

گزینه های کاربردی دیگر در گزارش عملیات چک های پرداختی

چنانچه گزینه تا "سال مالی جاری" غیر فعال باشد، کاربر حتی در دوره های مالی گذشته می تواند با فعال کردن نمایش گردش چک و کلیک بر روی Play تمامی چک ها حتی چک های مربوط به دوره های مالی بعد در وضعیت های مختلف را مشاهده نماید. اما اگر گزینه تا سال مالی جاری فعال گردد. در هر دوره مالی قرار داشته باشیم تنها چک هایی را به کاربر نمایش می دهد. که تاریخ ثبت آن ها در همان سال مالی انجام گرفته باشد.

فعال نمودن گزینه "فقط چک های دریافتی تا سال مالی جاری" در صورتیکه که در قسمت انتخاب وضعیت چک نیز چک های دریافتی فعال شده باشد، تنها چک هایی را نمایش می دهد. که دریافت آنها در سال مالی جاری انجام گرفته است. که برای حسابرسان این گزینه بسیار حائز اهمیت می باشد.

چنانچه گزینه نمایش گردش چک غیر فعال باشد، تنها آخرین وضعیت چک مورد نظر نمایش داده می شود. ولی با فعال کردن آن تمامی مراحل گردش چک در وضعیت های مختلف نمایش داده می شود.

 امکان انتخاب وضعیت چک

بررسی گزارش چک های پرداختی به تفکیک وضعیت چک بسیار حائز اهمیت می باشد. در خصوص چک های پرداختی می توانیم با فعال کردن هر یک از گزینه های فوق، گزارش چک های پرداختی در وضعیت های چک های صادر شده، چک های پرداخت شده، چک های پرداختی پاس شده، چک های ابطال شده، چک های تضمینی پرداختی و پس گرفتن چک های تضمینی را به صورت تفکیکی بررسی نماییم.

گزارش عملیات چک های پرداختی در آرپا

 نتیجه گیری

مدیریت هر مجموعه جهت تامین موجودی نقد و پرداخت بدهی های نیاز به گزارشات کامل و جامعی از خزانه داری خود دارد. یکی از مهمترین گزارشات، بررسی چک های پرداختی در وضعیت های مختلف می باشد. که در نرم افزار حسابداری آرپا این امکان در گزارش عملیات چک های پرداختی در اختیار کاربران قرار گرفته است تا بر اساس آن بتوانند برنامه ریزی مناسبی را جهت تامین بودجه و پرداخت بدهی ها اتخاذ نمایند.

لازم به ذکر است در این گزارش امکان دسترسی به برگه مربوطه، ضمائم برگه و .... وجود دارد.

برای مشاهده آموزش های بیشتر نرم افزار آرپا به صفحه آموزش نرم افزار حسابداری آرپا مراجعه کنید.
© 2024 ارسال شده توسط کلیه حقوق محفوظ است آرمان حساب