• 031 - 34008
 • خانهنرم افزار آرپاآموزش نرم افزار حسابداری آرپاعملیات چک های پرداختی در نرم افزار آرپا

  عملیات چک های پرداختی در نرم افزار آرپا

  نویسنده : مدیر آموزش
  تاریخ : 1401/10/11
  عملیات چک های پرداختی در نرم افزار آرپا

  عملیات چک های پرداختی در نرم افزار آرپا

  عملیات چک های پرداختی در نرم افزار آرپا یکی از بخش های موجود در زیر سیستم خزانه داری می باشد. که در این بخش تمامی عملیات چک های پرداختی از قبیل صدور چک، پس گرفتن چک، پاس کردن چک ها، ابطال چک، عملیات چک های تضمینی و … ثبت می گردد. در این مقاله قصد داریم به آموزش کامل عملیات چک های پرداختی از نرم افزار حسابداری آرپا بپردازیم.

  بخش های مختلف در عملیات چک های پرداختی

  در سمت راست برگه عملیات چک های پرداختی بخش های مختلفی از قبیل صدور چک، پس گرفتن چک، پاس شدن چک، ابطال چک، پرداخت چک تضمینی، نقد کردن و واریز به صندوق، نقد کردن و واریز به بانک، پس گرفتن چک تضمینی و تعویض چک پرداختی وجود دارد. برای آشنایی با کاربرد هر یک از بخش های ذکر شده در این نرم افزار حسابداری تا انتها با ما همراه باشید.

  صدور چک

  در نرم افزار آرپا جهت پرداخت چک از دسته چک های شرکت ابتدا باید صدور آن انجام گیرد. صدور چک به منزله نوشتن چک می باشد. و پرداخت آن نشان دهنده تحویل آن به فروشنده می باشد. در هنگام صدور چک ابتدا در فیلد حساب بانکی، شماره چک، تاریخ سررسید، مبلغ و وجه اطلاعات مربوطه را وارد می کنیم. به خاطر داشته باشید در هنگام صدور چک سند حسابداری صادر نمی گردد. لازم به ذکر است پرداخت چک صادر شده در منوی خزانه داری در برگه های پرداخت انجام می گیرد.

  عملیات چک های پرداختی

  پس گرفتن چک

  گاهی ممکن است به هر دلیلی چک پرداخت شده به مشتری را پس بگیریم. جهت ثبت آن از برگه پس گرفتن چک استفاده می کنیم. در این برگه با کلیک در فیلد شماره چک، تمامی چک های پرداختی که در وضعیت اسناد پرداختی پاس نشده قرار دارند را نمایش می دهد. با انتخاب چک مورد نظر تمامی فیلدها از قبیل مبلغ چک، تاریخ سررسید، نام شخص و نام بانک با توجه به اطلاعات موجود در چک پرداخت شده تکمیل می گردد.  حساب بستانکار نیز به صورت پیش فرض تعیین می گردد ولی قابل تغییر می باشد.

  در برگه عملیات چک های پرداختنی با انتخاب گزینه فراخوانی آخرین برگه ثبت شده در بخش پس گرفتن چک نمایش داده می شود. چنانچه قصد دسترسی به برگه های قبلی را داشته باشیم می توانیم در لیست برگه ها چک مورد نظر را انتخاب کنیم.

  عملیات چک های پرداختی

  پاس شدن چک

  چک پرداخت شده به فروشنده به محض اینکه در تاریخ سررسید پاس شد و مبلغ از حساب بانکی شرکت کسر گردید، در برگه پاس شدن چک باید ثبت گردد. در فیلد شماره چک تمامی چک های پرداختی که در وضعیت اسناد پرداختی پاس نشده قرار دارند نمایش داده می شود. با جستجو و انتخاب چک مورد نظر فیلدهای دیگر از قبیل مبلغ، تاریخ سررسید، شماره سری، نام طرف حساب و … تکمیل می گردد. چنانچه هزینه کارمزد برای پاس شدن چک از حساب کسر گردد می توان مبلغ را در فیلد هزینه کارمزد وارد گردد.

  گزینه “اعمال پشتیبان” جهت انتقال مبلغ چک از حساب پشتیبان به حساب جاری مرتبط با چک فعال می گردد. لازم بذکر است نحوه انتقال وجه از حساب پشتیبان به حساب جاری در منوی تنظیمات، تب خزانه قابل تنظیم می باشد.

  در برگه عملیات چک های پرداختنی با انتخاب گزینه فراخوانی آخرین برگه ثبت شده در بخش پاس شدن چک نمایش داده می شود. چنانچه قصد دسترسی به برگه های قبلی را داشته باشیم می توانیم در لیست برگه ها چک مورد نظر را انتخاب کنیم.

  عملیات چک های پرداختی

  ابطال چک

  گاهی ممکن است به هر دلیلی چک صادر شده پرداخت نگردد. در این حالت می توانیم چک مورد نظر را ابطال کنیم. در برگه ابطال چک در فیلد شماره چک تمامی چک های پرداختی در وضعیت چک های صادر شده نمایش داده می شوند. با انتخاب چک مورد نظر فیلدهای موجود با توجه به اطلاعات چک صادر شده تکمیل می گردد.

  در برگه عملیات چک های پرداختنی با انتخاب گزینه فراخوانی آخرین برگه ثبت شده در بخش ابطال چک نمایش داده می شود. چنانچه قصد دسترسی به برگه های قبلی را داشته باشیم، می توانیم در لیست برگه ها چک مورد نظر را انتخاب کنیم. لازم به ذکر است در خصوص ابطال چک سند حسابداری صادر نمی گردد.

  عملیات چک های پرداختی در نرم افزار آرپا

  نقد کردن و واریز به صندوق

  برخی از شرکت ها جهت شارژ حساب تنخواه یا صندوق نیز از چک استفاده می کنند. جهت پرداخت چک در چنین مواردی می توان ابتدا صدور چک را ثبت و سپس از گزینه نقد کردن و واریز به صندوق استفاده نمود. در فیلد شماره چک، تمامی چک های در وضعیت صادر شده نمایش داده می شود. چک مورد نظر را انتخاب کرده و در فیلد حساب بانکی، حساب صندوق و یا تنخواه مربوطه را انتخاب می کنیم. مابقی فیلدها از قبیل مبلغ چک، تاریخ سررسید، بانک و … با توجه به اطلاعات چک صادر شده تکمیل می گردد. چنانچه هزینه کارمزد بابت چک پرداخت گردد می توانیم در همین برگه در فیلد هزینه کارمزد ثبت کنیم.

  در برگه عملیات چک های پرداختنی با انتخاب گزینه فراخوانی آخرین برگه ثبت شده در بخش نقد کردن و واریز به صندوق نمایش داده می شود. چنانچه قصد دسترسی به برگه های قبلی را داشته باشیم می توانیم در لیست برگه ها چک مورد نظر را انتخاب کنیم.

  عملیات چک های پرداختی در آرپا

  نقد کردن و واریز به بانک

  گاهی ممکن است جهت انتقال وجه بین حساب های بانکی شرکت از چک استفاده نماییم. بنابراین ابتدا صدور چک و سپس از گزینه نقد کردن و واریز به بانک استفاده می گردد. در این مورد نیز در فیلد شماره چک، کاربر به چک ها در وضعیت صادر شده دسترسی خواهد داشت. با انتخاب چک مورد نظر تمامی فیلدها از قبیل تاریخ سررسید، مبلغ، بانک و … با توجه به اطلاعات چک صادر شده تکمیل می گردد. و تنها کاربر باید حساب بانکی مربوطه که وجه چک به آن واریز شده را انتخاب کند. و چنانچه بابت کارمزد هزینه ای پرداخت گردیده باشد در فیلد مبلغ کارمزد وارد می گردد.

  در برگه عملیات چک های پرداختنی با انتخاب گزینه فراخوانی آخرین برگه ثبت شده در بخش نقد کردن و واریز به بانک نمایش داده می شود. چنانچه قصد دسترسی به برگه های قبلی را داشته باشیم می توانیم در لیست برگه ها چک مورد نظر را انتخاب کنیم.

  کلیک راست در عملیات چک های پرداختی

  امکانات موجود در کلیک راست روی بخش های مختلف عملیات چک های پرداختی تقریبا یکسان می باشد. البته تفاوت هایی در برخی از بخش ها وجود دارد که به آنها اشاره می کنیم.

  در تمامی بخش ها امکان نمایش گردش چک می باشد. که به انتخاب آن به صورت مستقیم به برگه گزارش چک های پرداختی رفته و گردش چک مربوطه را مشاهده می کنیم.

  در تمامی بخش به غیر از صدور چک و ابطال چک امکان نمایش سند مربوطه نیز وجود دارد. که با انتخاب آن به برگه اسناد حسابداری موجود در زیر سیستم حسابداری رفته. و سند صادر شده برای چک مورد نظر در بخش مربوطه را مشاهده می نماییم.

  گزینه ضمائم چک نیز در تمامی بخش های عملیات چک های پرداختی وجود دارد. که برای ورود و مشاهده ضمائم چک از قبیل تصویر چک و … مورد استفاده قرار می گیرد.

  لازم به ذکر در برخی از بخش ها مثل صدور چک امکانات بیشتری از قبیل صدور گروهی چک و چاپ چک نیز وجود دارد. در بخش های نقد کردن و واریز به صندوق و یا بخش نقد کردن و واریز به بانک، گزینه اعمال حساب بانکی این ردیف در همه ردیف ها وجود دارد. که به کاربر این امکان را می دهد حساب بانکی انتخاب شده در ردیف اول را به ردیف های دیگر نیز اختصاص دهد.

  عملیات چک های پرداختی در آرپا

  امکانات در عملیات چک های پرداختی

  بخش امکانات موجود در برگه عملیات چک های پرداختی نیز امکاناتی از قبیل انتقال به سند انتخابی و نمایش تغییرات صورت گرفته توسط کاربران وجود دارد. با انتخاب انتقال به سند انتخابی کاربر به برگه لیست اسناد رفته و می توانیم سند انتخابی خود جهت انتقال را انتخاب کنیم.

  نتیجه گیری

  به طور کلی ثبت سیستمی چک های دریافتی و پرداختی در تمامی موسسات اهمیت بالایی دارد. در نرم افزار حسابداری آرپا تمامی مراحل ثبت چک های پرداختی از قبیل صدور چک، پس گرفتن چک، پاس شدن آن و …. در زیر سیستم عملیات چک ثبت می گردد. ثبت چک ها در این زیر سیستم امکان بررسی گردش چک در گزارش گردش چک های پرداختی امکان پذیر می باشد.

  اگر این مطلب برای شما مفید بود آن را با آشناهایتان به اشتراک بگذارید
  دیدگاه ها

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  مطالب مرتبط

  ثبت دریافت وجوه نقد و اسناد دریافتنی در نرم افزار آرپا
  ثبت دریافت وجوه نقد و اسناد دریافتنی در نرم افزار آرپا

  ثبت دریافت وجوه نقد و اسناد دریافتنی در نرم افزار آرپا ثبت دریافت وجوه نقد و اسناد دریافتنی در نرم […]

  گزارش گیری زیر سیستم پیام کوتاه نرم افزار آرپا
  گزارش گیری زیر سیستم پیام کوتاه نرم افزار آرپا

  گزارش گیری زیر سیستم پیام کوتاه نرم افزار آرپا گزارش گیری زیر سیستم پیام کوتاه نرم افزار آرپا، یکی از […]

  تنظیمات زیر سیستم پیامک کوتاه در نرم افزار آرپا
  تنظیمات زیر سیستم پیامک کوتاه در نرم افزار آرپا

  تنظیمات زیر سیستم پیامک کوتاه در نرم افزار آرپا تنظیمات زیر سیستم پیامک کوتاه در نرم افزار آرپا یکی از […]

  اقدامات اولیه در زیر سیستم پیام کوتاه نرم افزار آرپا
  اقدامات اولیه در زیر سیستم پیام کوتاه نرم افزار آرپا

  اقدامات اولیه در زیر سیستم پیام کوتاه نرم افزار آرپا اقدامات اولیه در زیر سیستم پیام کوتاه نرم افزار آرپا، […]

  ثبت اقساط برگه های فروش در نرم افزار آرپا
  ثبت اقساط برگه های فروش در نرم افزار آرپا

  ثبت اقساط برگه های فروش در نرم افزار آرپا ثبت اقساط برگه های فروش در نرم افزار آرپا، یکی دیگر […]

  لینک های مرتبط

  تمام حقوق این وبسایت برای آرمان حساب محفوظ است .