• 031 - 34008
 • خانهدانستنی هاحسابداری خرید کالا در شرکت ها

  حسابداری خرید کالا در شرکت ها

  نویسنده :
  تاریخ : 1401/04/20
  توضیح کامل حسابداری خرید کالا

  حسابداری خرید کالا در شرکت ها، مدیریت خرید شرکت ها از یکسری مراحل مختلف تشکیل می شود. حسابداران باید به خوبی از این فرآیند آگاه باشند. این امر سبب می شود تا به درستی رویداد شناسایی شود  و مدارک مربوطه ثبت و بایگانی شود. در این مقاله کارشناسان آرمان حساب قصد دارند تا شما را با حسابداری خرید کالا ، تمامی مراحلی که برای خرید یک کالا رخ می دهد آشنا کنند و ثبت های حسابداری آن را به شما آموزش دهند.

  فرآیند خرید یک کالا در حسابداری

  مراحل خرید:

  روشهای مختلفی برای فرآیند خرید وجود دارد که ممکن است در شرکت های مختلف با هم متفاوت باشد. در اینجا سعی شده تا کامل ترین روش رایج خرید را بررسی کنیم.

  1- اعلام نیاز کالا توسط انبار دار

  اگر انباردار نتواند میزان مواد و کالای مورد نیاز خط تولید و سایر بخش ها را از موجودی انبار تأمین کند در خواست کالا می کند. البته اگر در دیگر انبار ها کالا موجود باشد، انبار دار می تواند کالای مورد نیاز خود را از انبار دیگری درخواست کند. در این صورت انتقال کالا بین انبار انجام می شود.

  2-مشخص کردن فروشنده ای که مسئول خرید باید از آن خرید کند

  در اینجا مسئول خرید وظیفه دارد تا بهترین فروشنده را مشخص و به شرکت معرفی کند تا خرید سازمان از آنجا انجام شود.

  3- سفارش خرید

  ممکن است برخی از کالا های مورد نیاز سازمان سفارشی بوده و نیاز به سفارش تولید داشته باشد. در این صورت ابتدا با فروشنده مورد نظر توافق می شود تا محصول مورد نیاز را آماده کند. معمولا هنگام سفارش کالا مبلغی به فروشنده پرداخت می شود. سفارش خرید شامل توقعات مشتری در مورد محصول یا خدمات مورد نیاز، مقدار و قیمت آن است.

  4- خرید

  پس از اینکه کالای مورد نیاز وارد شرکت شد، حواله رسید انبار آن صادر می شود و ثبت خرید کالا توسط حسابدار زده می شود. این حواله در نرم افزار آرپا قابلیت صدور خودکار از روی فاکتور خرید را دارا می باشد. در صورتی که کالا با تخفیف خریداری شود مبلغ تخفیف آن نیز با توجه به نوع تخفیف ثبت می شود. سه نوع تخفیف در خرید کالا وجود دارد که در ادامه به شرح هر کدام می پردازیم.

  4- برگشت از خرید و تخفیفات

  در صورتی که کالای خریداری شده معیوب باشد و یا سازمان از خرید منصرف شود، با توافق  فروشنده، کالای خریداری شده به فروشنده برگشت داده می شود. کالا ممکن است با کالای جدیدی تعویض یا مبلغ آن دریافت شود. همچنین ممکن است، فروشنده به جای پس گرفتن کالا، تخفیف بیشتری برای کالای معیوب در نظر بگیرد.

  مدارک مربوط بعد از خرید یک جنس

  اسناد و مدارک مربوط به خرید کالا:

  در حسابداری خرید و فروش کالاها همراه با اسناد و مدارک مثبته هستند. یک حسابدار وظیفه دارد تا این اسناد را نگهداری کند و با استنباط به آنها سند حسابداری را ثبت کند. برای خرید ، مدارک زیر اصلی ترین اسناد مثبته هستند.

  • 1-     فاکتور خرید
  • 2-    فاکتور برگشتی
  • 3-  قرارداد خرید
  • 4-   پیش فاکتور خرید

  حسابداری خرید کالا

  حسابداری خرید کالا:

  دو گروه اصلی سیستم حسابداری کالا عبارتند از:

  • سیستم ادواری
  • سیستم دائمی
  1-روش ادواری موجودی کالا

  در این روش از ابتدای تا انتهای سال موجودی کالا تغییر نمی کند. در ابتدای سال موجودی اول دوره کالاها در حساب موجودی ابتدای دوره کالاها ثبت می شود. در پایان سال نیز موجودی اخر در حساب موجودی کالای پایان دوره ثبت می شود. در روش ادواری از حساب خرید برای ثبت خرید های انجام شده استفاده می شود.

  2-روش دائمی موجودی کالا

  در این روش با هر بار خرید کالا حساب موجودی کالا تغییر می کند. و در هر زمان می توان مانده کالا ها را در اختیار داشت. در ادامه با حل مسئله ای جامع شما را با حسابداری خرید در دو روش فوق الذکر آشنا می کنیم.

  برای مشاهده تفاوت روش ادواری و دائمی اینجا کلیک کنید.

  مثال برای نمونه های مختلف حسابداری کالاها

  ابتدای دوره کالاها:
  تاریخ  01/01/ 1401
  موجودی ابتدای دوره کالاها به مبلغ 1.200.000.000 ریال

  ثبت حسابداری:

  ادواری

  موجودی ابتدای دوره کالا ها 1.200.000.000 ریال
  تراز افتتاحیه  1.200.000.000 ریال

  دائمی

  موجودی ابتدای دوره کالا ها 1.200.000.000 ریال
  تراز افتتاحیه  1.200.000.000 ریال

  خرید نسیه:

  رویداد اول:

  تاریخ  01/20/ 1401
  خرید کالا به مبلغ  100.000.000 ریال
  این کالا به صورت نسیه خریداری شده است
  این کالا مشمول مالیات و عوارض  نیست
  ادواری
  خرید کالا 100.000.000 ریال
  حسابهای پرداختنی 100.000.000 ریال

  دائمی

  خرید کالا 100.000.000 ریال
  حسابهای پرداختنی 100.000.000 ریال

  خرید به صورت نقد:

  رویداد دوم:

  تاریخ 1401/02/25
  خرید کالا به مبلغ  20.000.000  ریال
  مبلغ این کالا به صورت نقد پرداخت شد
  این کالا مشمول مالیات و عوارض نیست
  ادواری
  خرید کالا 100.000.000 ریال
  وجه نقد 100.000.000 ریال

  دائمی

  خرید کالا 100.000.000 ریال
  وجه نقد 100.000.000 ریال

  خرید با پرداخت چک:

  رویداد سوم:

  تاریخ 1401/03/01
  خرید کالا به مبلغ 300.000.000 ریال
  مبلغ این کالا با سه فقره چک پرداخت شد
  این کالا مشمول مالیات است
  خرید کالای مشمول ارزش افزوده
  ادواری
  خرید کالا 300.000.000  ریال
  سایر حسابهای دریافتنی – ارزش افزوده 2.700.000  ریال
  اسناد پرداختنی 302.700.000 ریال

  محاسبات  2.700.000 =  9%  *  300.000.000

  دائمی
  خرید کالا 300.000.000  ریال
  سایر حسابهای دریافتنی – ارزش افزوده 2.700.000  ریال
  اسناد پرداختنی 302.700.000 ریال

  محاسبات  2.700.000 =  9%  *  300.000.000


  مالیات ارزش افزوده:

  مالیات غیر مستقیمی است که بر تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین وضع می گردد. نرخ مالیات ارزش افزوده 9% می باشد

  پیش پرداخت خرید کالا:

  رویداد چهارم:

  تاریخ 1401/04/20
  پرداخت 10.000.000 ریال
   از حساب بانکی برای خرید   50.000.000 ریال کالا
  این کالا در تاریخ 1401/05/30  تحویل گرفته می شود
  این کالا مشمول مالیات می باشد
  روش ادواری
  پیش پرداخت خرید کالا 10.000.000  ریال
  بانک 10.000.000 ریال
  روش دائمی
  پیش پرداخت خرید کالا 10.000.000  ریال
  بانک 10.000.000 ریال

  پرداخت هزینه حمل:

  رویداد پنجم:

  تاریخ 1401/06/15
  مبلغ 120.0000.000 ریال کالا خریداری شد
  وجه آن بعدا پرداخت خواهد شد
  مبلغ 100.000 ریال هزینه حمل برای این کالا پرداخت شد
  این کالا مشمول مالیات می باشد
  ادواری
  خرید کالا 120.000.000 ریال
  هزینه حمل کالای خریداری شده 100.000 ریال
  سایر حساب های دریافتنی – ارزش افزوده 10.809.000 ریال
  بانک 109.000 ریال  
  حسابهای پرداختنی 130.800.000 ریال

  محاسبات      10.809.000   = 9%   *    120.100.000

  دائمی
  خرید کالا 120.100.000  ریال
  هزینه حمل کالای خریداری شده 100.000 ریال
  بانک 109.000 ریال  
  حسابهای پرداختنی 130.800.000 ریال

  محاسبات      10.809.000   = 9%   *    120.100.000


  مرجوع از فروش:

  رویداد ششم:

  تاریخ 1401/07/13
  مبلغ  1.000.000 ریال  از کالای خریداری شده در تاریخ  06/15 به علت معیوب بودن به فروشنده برگشت شد
   ادواری
  حسابهای پرداختنی 1.090.000 ریال
  برگشت از خرید و تخفیفات 1.000.000 ریال
  سایر حسابهای دریافتنی- ارزش افزوده 90.000 ریال

  محاسبات       90.000   = 9%   *    1.000.000

  دائمی
  حسابهای پرداختنی 1.090.000 ریال
  برگشت از خرید و تخفیفات 1.000.000 ریال
  سایر حسابهای دریافتنی- ارزش افزوده 90.000 ریال

  تخفیف برای شرایط تسویه:

  رویداد هفتم:

  تاریخ 1401/09/12
  مبلغ 15.000.000 ریال کالا خریداری شد
  مقرر شد وجه کالا سه ماه دیگر پرداخت شود
   و در صورتی که یک ماه دیگر تسویه کامل شود 10% مبلغ کالا های خریداری شده تخفیف داده شود
  این کالا مشمول مالیات می باشد
  100.000 ریال هزینه حمل پرداخت شد
  ادواری
  خرید کالا 120.100.000  ریال
  سایر حساب های دریافتنی – ارزش افزوده 100.000 ریال
  بانک 109.000 ریال
  هزینه حمل 100.000 ریال
  حسابهای پرداختنی 130.800.000 ریال

  محاسبات

  1.350.000 =9%  *    15.000.000

  9.000     =9%   *    100.000

  جمع    16.359.000  =    1.359.000 + 15.000.000

  دائمی
  موجودی کالا 15.100.000 ریال
  سایر حساب های دریافتنی – ارزش افزوده 1.359.000 ریال
  بانک 109.000 ریال
  حسابهای پرداختنی 16.359.000 ریال

  محاسبات

  1.350.000  =9%   *    15.000.000

  9.000      =9%   *    100.000

  جمع    16.359.000 = 1.359.000 +  15.000.000


  استفاده از شرایط تسویه:

  رویداد هشتم:

  تاریخ 1401/10/10
  بابت خرید تاریخ 09/12 مبلغ 15.000.000 ریال پرداخت شد.

  ادامه دارد…

  اگر این مطلب برای شما مفید بود آن را با آشناهایتان به اشتراک بگذارید
  دیدگاه ها

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  مطالب مرتبط

  منظور از نسبت های نقدینگی چیست
  منظور از نسبت های نقدینگی چیست

  منظور از نسبت های نقدینگی چیست؟ منظور از نسبت های نقدینگی چیست ؟ در پاسخ به این سوال می توان […]

  حسابداری فروش اقساطی
  حسابداری فروش اقساطی

  حسابداری فروش اقساطی حسابداری فروش اقساطی فرآیندی می باشد که طی آن حسابدار با استفاده از روش ها و نرم […]

  مفهوم استهلاک چیست
  مفهوم استهلاک چیست ؟

  مفهوم استهلاک چیست؟ استهلاک، معیار دوام یک دارایی ثابت است. و به کاهش کیفیت، کمیت یا ارزشِ مداومِ یک دارایی […]

  تفاوت بین حسابداری مالی و حسابداری مدیریت
  تفاوت بین حسابداری مالی و حسابداری مدیریت

  تفاوت بین حسابداری مالی و حسابداری مدیریت چیست؟ تفاوت بین حسابداری مالی و حسابداری مدیریت چیست؟ در پاسخ به این […]

  دلایل نیاز شرکت ها به نرم افزارهای حسابداری چیست
  دلایل نیاز شرکت ها به نرم افزارهای حسابداری چیست؟

  دلایل نیاز شرکت ها به نرم افزارهای حسابداری چیست؟ دلایل نیاز شرکت ها به نرم افزارهای حسابداری چیست؟ در پاسخ […]

  لینک های مرتبط

  تمام حقوق این وبسایت برای آرمان حساب محفوظ است .