• 031 - 34008
 • خانهحسابداریآموزش حسابداری واحد های اقتصادیحسابداری خرید کالا در شرکت ها

  حسابداری خرید کالا در شرکت ها

  نویسنده : محسن رضایی
  تاریخ : 1401/04/20
  توضیح کامل حسابداری خرید کالا

  مدیریت خرید شرکت ها از یکسری مراحل مختلف تشکیل می شود. حسابداران باید به خوبی از این فرآیند آگاه باشند. این امر سبب می شود تا به درستی رویداد شناسایی شود  و مدارک مربوطه ثبت و بایگانی شود. در این مقاله قصد داریم تا شما را با حسابداری خرید کالا ، تمامی مراحلی که برای خرید یک کالا رخ می دهد آشنا کنیم و ثبت های حسابداری آن را به شما آموزش دهیم.

  فرآیند خرید یک کالا در حسابداری

  مراحل خرید:

  روشهای مختلفی برای فرآیند خرید وجود دارد که ممکن است در شرکت های مختلف با هم متفاوت باشد. در اینجا سعی شده تا کامل ترین روش رایج خرید را بررسی کنیم.

  1- اعلام نیاز کالا توسط انبار دار

  اگر انباردار نتواند میزان مواد و کالای مورد نیاز خط تولید و سایر بخش ها را از موجودی انبار تأمین کند در خواست کالا می کند. البته اگر در دیگر انبار ها کالا موجود باشد، انبار دار می تواند کالای مورد نیاز خود را از انبار دیگری درخواست کند. در این صورت انتقال کالا بین انبار انجام می شود.

  2-مشخص کردن فروشنده ای که مسئول خرید باید از آن خرید کند

  در اینجا مسئول خرید وظیفه دارد تا بهترین فروشنده را مشخص و به شرکت معرفی کند تا خرید سازمان از آنجا انجام شود.

  3- سفارش خرید

  ممکن است برخی از کالا های مورد نیاز سازمان سفارشی بوده و نیاز به سفارش تولید داشته باشد. در این صورت ابتدا با فروشنده مورد نظر توافق می شود تا محصول مورد نیاز را آماده کند. معمولا هنگام سفارش کالا مبلغی به فروشنده پرداخت می شود. سفارش خرید شامل توقعات مشتری در مورد محصول یا خدمات مورد نیاز، مقدار و قیمت آن است.

  4- خرید

  پس از اینکه کالای مورد نیاز وارد شرکت شد، حواله رسید انبار آن صادر می شود و ثبت خرید کالا توسط حسابدار زده می شود. این حواله در نرم افزار آرپا قابلیت صدور خودکار از روی فاکتور خرید را دارا می باشد. در صورتی که کالا با تخفیف خریداری شود مبلغ تخفیف آن نیز با توجه به نوع تخفیف ثبت می شود. سه نوع تخفیف در خرید کالا وجود دارد که در ادامه به شرح هر کدام می پردازیم.

  4- برگشت از خرید و تخفیفات

  در صورتی که کالای خریداری شده معیوب باشد و یا سازمان از خرید منصرف شود، با توافق  فروشنده، کالای خریداری شده به فروشنده برگشت داده می شود. کالا ممکن است با کالای جدیدی تعویض یا مبلغ آن دریافت شود. همچنین ممکن است، فروشنده به جای پس گرفتن کالا، تخفیف بیشتری برای کالای معیوب در نظر بگیرد.

  مدارک مربوط بعد از خرید یک جنس

  اسناد و مدارک مربوط به خرید کالا:

  در حسابداری خرید و فروش کالاها همراه با اسناد و مدارک مثبته هستند. یک حسابدار وظیفه دارد تا این اسناد را نگهداری کند و با استنباط به آنها سند حسابداری را ثبت کند. برای خرید ، مدارک زیر اصلی ترین اسناد مثبته هستند.

  • 1-     فاکتور خرید
  • 2-    فاکتور برگشتی
  • 3-  قرارداد خرید
  • 4-   پیش فاکتور خرید

  حسابداری خرید کالا

  حسابداری خرید کالا:

  دو گروه اصلی سیستم حسابداری کالا عبارتند از:

  • سیستم ادواری
  • سیستم دائمی
  1-روش ادواری موجودی کالا

  در این روش از ابتدای تا انتهای سال موجودی کالا تغییر نمی کند. در ابتدای سال موجودی اول دوره کالاها در حساب موجودی ابتدای دوره کالاها ثبت می شود. در پایان سال نیز موجودی اخر در حساب موجودی کالای پایان دوره ثبت می شود. در روش ادواری از حساب خرید برای ثبت خرید های انجام شده استفاده می شود.

  2-روش دائمی موجودی کالا

  در این روش با هر بار خرید کالا حساب موجودی کالا تغییر می کند. و در هر زمان می توان مانده کالا ها را در اختیار داشت. در ادامه با حل مسئله ای جامع شما را با حسابداری خرید در دو روش فوق الذکر آشنا می کنیم.

  برای مشاهده تفاوت روش ادواری و دائمی اینجا کلیک کنید.

  مثال برای نمونه های مختلف حسابداری کالاها

  ابتدای دوره کالاها:
  تاریخ  01/01/ 1401
  موجودی ابتدای دوره کالاها به مبلغ 1.200.000.000 ریال

  ثبت حسابداری:

  ادواری

  موجودی ابتدای دوره کالا ها1.200.000.000 ریال
  تراز افتتاحیه 1.200.000.000 ریال

  دائمی

  موجودی ابتدای دوره کالا ها1.200.000.000 ریال
  تراز افتتاحیه 1.200.000.000 ریال

  خرید نسیه:

  رویداد اول:

  تاریخ  01/20/ 1401
  خرید کالا به مبلغ  100.000.000 ریال
  این کالا به صورت نسیه خریداری شده است
  این کالا مشمول مالیات و عوارض  نیست
  ادواری
  خرید کالا100.000.000 ریال
  حسابهای پرداختنی100.000.000 ریال

  دائمی

  خرید کالا100.000.000 ریال
  حسابهای پرداختنی100.000.000 ریال

  خرید به صورت نقد:

  رویداد دوم:

  تاریخ 1401/02/25
  خرید کالا به مبلغ  20.000.000  ریال
  مبلغ این کالا به صورت نقد پرداخت شد
  این کالا مشمول مالیات و عوارض نیست
  ادواری
  خرید کالا100.000.000 ریال
  وجه نقد100.000.000 ریال

  دائمی

  خرید کالا100.000.000 ریال
  وجه نقد100.000.000 ریال

  خرید با پرداخت چک:

  رویداد سوم:

  تاریخ 1401/03/01
  خرید کالا به مبلغ 300.000.000 ریال
  مبلغ این کالا با سه فقره چک پرداخت شد
  این کالا مشمول مالیات است
  خرید کالای مشمول ارزش افزوده
  ادواری
  خرید کالا300.000.000  ریال
  سایر حسابهای دریافتنی – ارزش افزوده2.700.000  ریال
  اسناد پرداختنی302.700.000 ریال

  محاسبات  2.700.000 =  9%  *  300.000.000

  دائمی
  خرید کالا300.000.000  ریال
  سایر حسابهای دریافتنی – ارزش افزوده2.700.000  ریال
  اسناد پرداختنی302.700.000 ریال

  محاسبات  2.700.000 =  9%  *  300.000.000


  مالیات ارزش افزوده:

  مالیات غیر مستقیمی است که بر تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین وضع می گردد. نرخ مالیات ارزش افزوده 9% می باشد

  پیش پرداخت خرید کالا:

  رویداد چهارم:

  تاریخ 1401/04/20
  پرداخت 10.000.000 ریال
   از حساب بانکی برای خرید   50.000.000 ریال کالا
  این کالا در تاریخ 1401/05/30  تحویل گرفته می شود
  این کالا مشمول مالیات می باشد
  روش ادواری
  پیش پرداخت خرید کالا10.000.000  ریال
  بانک10.000.000 ریال
  روش دائمی
  پیش پرداخت خرید کالا10.000.000  ریال
  بانک10.000.000 ریال

  پرداخت هزینه حمل:

  رویداد پنجم:

  تاریخ 1401/06/15
  مبلغ 120.0000.000 ریال کالا خریداری شد
  وجه آن بعدا پرداخت خواهد شد
  مبلغ 100.000 ریال هزینه حمل برای این کالا پرداخت شد
  این کالا مشمول مالیات می باشد
  ادواری
  خرید کالا120.000.000 ریال
  هزینه حمل کالای خریداری شده100.000 ریال
  سایر حساب های دریافتنی – ارزش افزوده10.809.000 ریال
  بانک109.000 ریال 
  حسابهای پرداختنی130.800.000 ریال

  محاسبات      10.809.000   = 9%   *    120.100.000

  دائمی
  خرید کالا120.100.000  ریال
  هزینه حمل کالای خریداری شده100.000 ریال
  بانک109.000 ریال 
  حسابهای پرداختنی130.800.000 ریال

  محاسبات      10.809.000   = 9%   *    120.100.000


  مرجوع از فروش:

  رویداد ششم:

  تاریخ 1401/07/13
  مبلغ  1.000.000 ریال  از کالای خریداری شده در تاریخ  06/15 به علت معیوب بودن به فروشنده برگشت شد
   ادواری
  حسابهای پرداختنی1.090.000 ریال
  برگشت از خرید و تخفیفات1.000.000 ریال
  سایر حسابهای دریافتنی- ارزش افزوده90.000 ریال

  محاسبات       90.000   = 9%   *    1.000.000

  دائمی
  حسابهای پرداختنی1.090.000 ریال
  برگشت از خرید و تخفیفات1.000.000 ریال
  سایر حسابهای دریافتنی- ارزش افزوده90.000 ریال

  تخفیف برای شرایط تسویه:

  رویداد هفتم:

  تاریخ 1401/09/12
  مبلغ 15.000.000 ریال کالا خریداری شد
  مقرر شد وجه کالا سه ماه دیگر پرداخت شود
   و در صورتی که یک ماه دیگر تسویه کامل شود 10% مبلغ کالا های خریداری شده تخفیف داده شود
  این کالا مشمول مالیات می باشد
  100.000 ریال هزینه حمل پرداخت شد
  ادواری
  خرید کالا120.100.000  ریال
  سایر حساب های دریافتنی – ارزش افزوده100.000 ریال
  بانک109.000 ریال
  هزینه حمل100.000 ریال
  حسابهای پرداختنی130.800.000 ریال

  محاسبات

  1.350.000 =9%  *    15.000.000

  9.000     =9%   *    100.000

  جمع    16.359.000  =    1.359.000 + 15.000.000

  دائمی
  موجودی کالا15.100.000 ریال
  سایر حساب های دریافتنی – ارزش افزوده1.359.000 ریال
  بانک109.000 ریال
  حسابهای پرداختنی16.359.000 ریال

  محاسبات

  1.350.000  =9%   *    15.000.000

  9.000      =9%   *    100.000

  جمع    16.359.000 = 1.359.000 +  15.000.000


  استفاده از شرایط تسویه:

  رویداد هشتم:

  تاریخ 1401/10/10
  بابت خرید تاریخ 09/12 مبلغ 15.000.000 ریال پرداخت شد.

  ادامه دارد…

  اگر این مطلب برای شما مفید بود آن را با آشناهایتان به اشتراک بگذارید
  دیدگاه ها

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  مطالب مرتبط

  حسابداری واحدهای تولیدی
  حسابداری شرکت های تولیدی

  واحد های تولیدی، واحد هایی هستند که مواد وسایر اقلام مورد نیاز خود را خریداری و آنها را به انواع کالاهای ساخته شده، تبدیل می کنند. مانند تولید کنندگان خودرو، مبلمان، ابزار آلات و …

  توضیح و تقسیر قوانین کار
  قانون کار

  قانون کار دارای ۲۰۳ ماده و ۲۱ تبصره است که در ۱۲ فصل تنظیم شده که شما چه به‌عنوان کارجو بخواهید وارد بازار کار شوید و چه به‌عنوان کارفرما قصد راه‌اندازی کارگاه یا تأسیس یک شرکت را داشته‌باشید، لازم است که با قانون کار آشنایی داشته‌باشید.

  مالیات بر ارزش افزوده چیست
  مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

  یکی از اصلی ترین منابع درآمد دولت ها مالیاتی است که از دیگران اخذ می کنند. مالیات بر ارزش افزوده سابقه زیادی ندارد، اما امروزه رایج ترین مالیاتی است که اخذ می شود. ساختار ساده تر این نوع مالیات نسبت به سایر مالیات ها دلیل این امر می باشد.

  استهلاک دارایی در حسابداری
  استهلاک دارایی در حسابداری

  استهلاک دارایی در حسابداری چیست؟  در این مقاله شما با استهلاک آشنا خواهید شد، همچنین روشهای محاسبه هزینه ان را […]

  حسابداری شرکت های بازرگانی
  حسابداری شرکت های بازرگانی

  حسابداری شرکت های بازرگانی نیاز به تخصص و تجربه بالایی دارد. آشنایی با روشهای نگهداری موجودی کالا، انواع صورتهای مالی از جمله مباحثی است که در این مقاله با آن آشنا می شوید.

  لینک های مرتبط

  تمام حقوق این وبسایت برای آرمان حساب محفوظ است .
  سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
  مکالمه را شروع کنید
  سلام! برای چت پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
  ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم